söndag 23 mars 2014

Inga ungdomar ska hamna snett

Våra barn och ungdomar har rätt till en utbildning som banar väg för en hälsosam och trygg uppväxt med arbetsmöjligheter. Det handlar om att vi investerar i våra unga så att de får inte bara en bra start in i vuxenlivet utan också i resten av deras liv. Tyvärr gör inte samhället detta fullt ut. Det gör mig besviken och arg. Det är dags för en förändring.

Läsåret 2012/13 gick 23,1 procent av eleverna ut med icke-godkända betyg. Av dessa var det 12 000 ungdomar (12,3 procent) som saknade ett betyg i svenska, engelska, matematik. Det gör att de inte var behöriga till något program på gymnasiet. De har den största risken att vara utanför arbetsmarknaden under långa perioder och tillhöra underklassen i Sverige. Det handlar om livslångt utanförskap.

I Expressen går det att läsa om hur en lärares IV-klass har skrivit en bok om sina liv och erfarenheter. Det de har råkat ut för ska ingen behöva få uppleva i Sverige. Inte nog för att deras liv har varit tufft. Skolan har inte klarat av att fånga upp dem, ge dem allt stöd de behöver och utmana dem på rätt sätt. En skola som i grunden ska vara kompensatorisk och ge alla nya möjligheter har istället begränsat och skapat hinder. Det är en skakande läsning.

Deras berättelser är tyvärr inte unika utan de finns i alla delar av vårt land. Jag själv träffar ungdomar som inte har gått klart grundskolan utan som lämnat den med ofullständiga betyg eller som har hoppat av gymnasiet, eller inte ens kommit in där. Vissa har skolan tappat redan i årskurs fem. Kraven på arbetsmarknaden ökar för varje år och det är något som vi måste ta tag i på allvar. Dessa ungdomar har hamnat efter.

Vi måste investera i skolan och på det sättet ge våra barn och ungdomar de bästa förutsättningarna. Det går därmed inte att ha ett skolsystem där vinsten är det centrala samt att föräldrar och barn själva får bära ansvaret om de väljer fel förskola och/eller skola. Barnen måste ses som egna individer och det måste arbetas utifrån där de befinner sig. Skolan ska vara kompensatorisk och ge dem nya möjligheter. Då måste det investeras i skolan.Gör vi inte det sviker dem och de hamnar i utanförskap. Inga ungdomar ska hamna snett.

Peter Johansson skriver om att ledarskribenterna strider om #knäckebrödslinjen. Ledarsidorna om att Svenska Dagbladets ledarsida skjuter budbäraren i knäckebrödsskandalen. Carin Jämtin om tillståndet i välfärden. Martin Moberg skriver om knäckebrödslinjen. Ola Möller tar upp om regeringens trams ställt inför verkligheten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar