torsdag 27 mars 2014

Låt ungdomarna flytta hemifrån

Låt ungdomarna få flytta hemifrån till ett eget boende. Det borde vara en självklarhet i dagens Sverige och i Ystads kommun men så är inte fallet. Det råder bostadsbrist och det slår hårdast mot unga och de svaga grupperna i samhället. Kön till en hyreslägenhet är i dag på 3900 personer i Ystads kommun samtidigt som bostadsbyggandet ligger lågt. Vi måste få fart på byggandet av hyreslägenheter och det rejält. Vill vi har kvar ungdomarna i kommunen och visa på att vi investerar i dem är det mycket viktigt med ett eget boende. Eget boende, inte att vara inneboende.

Ett viktigt steg i frigörelseprocessen och att bli sin egen är att flytta hemifrån. Möjligheten att få ha ett eget boende är något som de flesta vill ha, speciellt ungdomar. Boende och ett arbete som det går att leva på är två viktiga pelare i att kunna bygga upp sitt liv och sin trygghet. Tyvärr möter dagens ungdomar ett samhälle som har svårare att investera i dem och låta dem få bygga sin egen fristående framtid.

I går publicerades det i Dagens Nyheter en artikel som visar att 96 av de 100 kommuner som hade störst befolkningstillväxt hade bostadsbrist. Det byggdes för lite i förhållande till efterfrågan. För Ystads del innebär det att det är en avvikelse med 14 procent mot byggbehovet (en siffra som egentligen är högre) vilket motsvarar 117 lägenheter. Behovet är mycket större. Ystads kommun har inte lyckats att nå upp till målet på en procent för befolkningstillväxten. Istället har den legat klart under. En viktig förklaring är att det byggs alldeles för lite. 117 lägenheter för lite ska därmed ses som för lite i förhållande till att nå en-procentsmålet.

Om Ystads kommun ska vara en attraktiv kommun att leva i måste det satsas rejält på bostadsbyggande. För ungdomarna är det mycket viktigt. Det finns nästan en ursäktande attityd bland majoritetens ledande politiker om att det är naturligt för unga att flytta till andra kommuner. De kommer att komma tillbaka när de blir äldre och ska bilda familj. Det är en villfarelse och att man lever i det förgångna. Ny forskning visar att unga är inte så pigga att flytta tillbaka efter som de har ett helt annat utbud av kultur, fritid, skolor, välfärd, jobb och bostäder där de bor nu. Man bor kvar där man har flyttat till även när familj bildas.

Vi socialdemokrater kommer att sätta fart på bostadsbyggandet om vi får leda Ystads kommun och landet. Vi investerar i människor och i deras framtid. Bostäder är ett viktigt steg i detta. För ungdomarna är det en tydlig signal om att i socialdemokraterna i Ystads kommun och i Sverige satsar på dem. Det är de värda.

Joakim Jonsson skriver att vi måste lyssna på ungdomarna. Det är fel att subventionera byggandet men det är rätt att subventionera restauranger anser borgerligheten. Om Nuonaffären som kostar oss alla enorma summor pengar. Stefan Löfven lovar att avskaffa FAS 3. Martin Moberg tar upp att det är självklart med trygg och juste sjukförsäkring för alla.

1 kommentar:

  1. Bygga nytt är OK, men varför kan vi inte återställa de ungdomsbostäder som tagits i anspråk för andra ändamål? Om vi tar Malmö som exempel. Var bor de ungdomar som skulle ha bott på Pireus, sjuksköterskeskolan eller Lektorn? För Lund kan man fråga sig var de var de bor som skulle kunnat ha bott på Hävdaryggen, Bohus på Gullregnsvägen, sjuksköterskeskolan på Getingevägen, Djingis Kahn, nationshusen på Måsvägen, listan kan göras lång. Men det är tydligt att ungdomsbostäder i attraktiva lägen har tagits i anspråk för andra ändamål utan att man skaffat ersättning för kommande ungdomskullar. Vi borde kanske kräva att de tidigare ungdomsbostäderna återställdes så att dagens ungdomar kan flytta in.

    SvaraRadera