onsdag 26 mars 2014

Öka personaltätheten inom äldreomsorgen

Det visar sig om och om igen hur den välfärdsmarknad som har vuxit fram och som skulle innebära bättra kvalitet, kunna leverera mer men till en lägre kostnad inte fungerar. Det kvittar om det handlar om barnomsorgen, skolan, sjukvården eller äldreomsorgen. Det stora löfte som de borgerliga partierna har gett väljarna om att mer marknad och mer privatisering innebär bättre välfärd fungerar inte. Vi ser det runt om oss. Det behövs förändring.

I dag går det att läsa om hur boende inom Attendo inte får den kvalitet och omsorg som de ska ha. I artikeln kommer det fram hur blöjbyten är under det rekommenderade, dyngsura blöjor, om hur äldre blir sjuka på boendet på grund av problem med omsorgen, om en underbemannad personal som ska utan minsta vink göra det som arbetsgivaren säger samt om hur Attendo plockar ut miljoner ur sin verksamhet.

Jag blir mycket upprörd över detta. Så här ska det inte vara. De äldre måste få lov att ha en värdig ålderdom. Det här visar återigen att vi måste få ett slut på detta på experimenten inom välfärden. LOV och andra privatiserings idéer borde snabbare än kvickt kastas på historiens skräphög. Det behövs nytänkande och framåtblickande. Detta för att kvaliteten i omsorgen ska öka och att ingen människa i Sverige ska vara rädd för att bli eller vara gammal.

Ett sätt är att öka på personaltätheten. Ett sätt för både de privata utförarna och kommunerna att göra för att ta ut vinster/visa på överskott eller spara pengar är att dra ned på personaltätheten och sedan skylla på att det inte behövs så många som ska ta hand om de som har omsorg. Vi måste få ett slut på detta då det är de boende på äldreboende som drabbas negativt.

Högre personaltäthet leder till att kvaliteten ökar, att de boende mår bättre och får den omsorg de ska ha. Personalen hinner med de äldre också. Äldreboende omvandlas från förvaring till ett hem. Personalen slipper också springa på knäna och hinner med uppdraget på ett helt annat sätt. Arbetet blir också attraktivare och därmed kan fler få upp ögonen för äldreomsorgen som ett område att arbeta inom. Därmed är det viktigt att ta fram en nivå för personaltätheten samt se till så att privata utförare inte har lägre kostnader än vad kommunerna har. Det anser jag att de äldre är värda.

Calle Fridén om att den gamla högern lever kvar i byggsektorn. Leine Johansson om att det är dags att se Sd:s verklighet. Martin Moberg frågar Ulf Kristersson om att detta är okej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar