måndag 3 mars 2014

Olof Palme - en annan bild

Den 28 februari är för all framtid inristad i svensk historia som en sorgens dag. Det var den dagen som Olof Palme gick tragiskt bort. En dag som sedan dess har uppmärksammats på olika sätt. Bland annat kunde vi se detta i fredags. Det är också en dag som människor gärna citerar Olof Palme och hyllar honom på olika sätt. Det jag skulle vilja att man gjorde är att faktiskt prata om vem han var och vad han egentligen stod för. Något som borde vara i centrum.

Jag har under starten av detta året valt att fördjupa mig i Olof Palme, politikern. Jag har läst tal av honom, sett honom på Youtube i tal och debatter, sett filmen om hans liv och läst boken "Underbara dagar framför oss" - en biografi över Olof Palme av Henrik Berggren. I allt detta framträder en bild av politikern Olof Palme som är mycket intressant tycker jag.

Olof Palme var en person av sin tid, sin bakgrund och sin omvärld. Det är inte för inte som han fortfarande lockar unga svenskar men även unga runt om i världen att ta del av hans liv och politik. Vad är det som gör att han blev en politiker som lockade och fortfarande lockar människor?

Olof Palme hade som jag ser det tre grundpelare som han följde, förutom att han bottnade mycket väl i socialdemokratins värdegrund och ideologi. För det första var det alla människors rätt till den egna friheten och friheten att forma sin egen framtid. För det andra är det tron på vetenskapen och tekniken och att här fanns lösningarna på problem. För det tredje handlar det om tron på en bättre framtid där han tilltalade unga mycket väl.

I det jag läser och har tittat på tycker jag att dessa tre saker framträder ganska klart. Han ville att socialdemokratin i Sverige skulle arbeta för att frigöra människor så att de slapp vara beroende av sin bakgrund, sitt arv, sin familj, kyrkan, släkt med mera. Istället skulle människan med hjälp av ett starkt samhälle själv kunna forma sitt eget liv och framtid.

Tron på vetenskapen och tekniken handlade om att via dessa finna ut de bästa lösningarna som gjorde att samhället förbättrades och därmed att människor får bättre frihet. Många förslag som lotsades igenom av socialdemokratiska regeringar har hämtat sin kraft och idéer från vetenskapen och teknikutvecklingen. Samtidigt investerade samhället i båda dessa saker, vilket gjorde att Sverige kunde utvecklas till en industrination av rang och något som vi fortfarande skördar frukterna om.

Allt detta landar i det tredje. Tron på att framtiden ska bli bättre. Hans tal handlar om detta. Även i de tyngsta ögonblicken i den tid Olof Palme levde i förde han fram att genom kamp för den lille människan och dennes frihet skulle framtiden bli bättre. Det fanns en stark framtidstro som tilltalade människor, speciellt de unga.

Olof Palme sågs som en politiker som tilltalade de unga. Många av hans tal och debatter handlar om de unga. Han var en politiker som de unga uppskattade och såg som något nytt och framtidsinriktad. Även om han fick ta en del stryk hos en del bland ungdomarna var och förblev han en politiker som genom sitt tal om att framtiden ska bli bättre, med konkreta reformer och en målbild var företrädare för de unga, för det nya Sverige. Det nya Sverige som gav människor nya möjligheter.

Det är intressant att sätta det i förhållande till hur dagens politiska debatt ser ut. Nu handlar det om att ekonomin inte klarar av nya reformer, att fokus ligger mer på byråkratiska finesser istället för att prata om vilken framtid man vill ha och hur vi ska nå dit. Framtidsvisioner ser som något skadligt av exempelvis Fredrik Reinfeldt istället för att vara det som samlar väljarna. Det är också intressant att se att många i dag inte har förstått hur viktigt det är att politiker ska kunna tilltala olika grupper i samhället, att kunna företräda alla sina väljare och att ge hopp om en bättre framtid. Allt detta ska en och samma politiker kunna bära med sig, något som Olof Palme gjorde. Något som jag anser vara en enorm inspiration att leva upp till.

För oss socialdemokrater handlar det om att arbeta utifrån en framtidsvision. En vision som bygger på alla människors rätt till frihet att forma sina egna liv, tron på vetenskapen och tekniken, att ett jämlikt samhälle är det bästa, att vi behöver bygga ett samhälle som ger människor möjligheter och att morgondagen alltid blir bättre än gårdagen för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar