lördag 29 mars 2014

Rör inte vår polis

I sydöstra och södra Skåne har polisens utredning om att se över polisområdena slagit ned som en bomb, för Ystads del i samma kaliber som förändringarna av sjukhuset. Omorganiseringen skulle innebär att Ystad tappar sin position som centralort och andra kommuner riskerar att tappa sina lokalkontor. Allt för att polisen ska delas in i sju regioner, från dagens 21. En helt fel utveckling som kommer att slå hårt mot möjligheterna att förebygga och bekämpa brott samt att klara upp olika former av brott. Det besked som ska ges är: Rör inte vår polis.

Det här är ett typexempel på hur det som sker på riksnivå påverkar oss på lokalnivå. För Ystad kommuns del skulle det innebära att vi tappar i spetskompetens hos polisen, vilket i sin tur påverkar kommunen, och skulle vara en katastrof. Samtidigt riskerar tryggheten att minska och Ystads attraktivitet som inflyttningskommun. Polisen och den trygghet som detta är för många människor utgör en viktig del av kommunen och dess framtid. Det här kan påverka på många olika nivåer och skapa onödiga utmaningar framåt. På jobbfronten skulle detta innebära att 60-70 tjänster försvinner. Jobb som är viktiga på en lokal jobbmarknad som inte har råd att förlora fler arbetsplatser.

Jag anser att polisen ska vara kvar i minst den omfattning som den har idag. Närvarande poliser med stor lokalkännedom och poliser som man får träffa och prata med samt känner igen är nycklar till att kunna hålla nere brottsnivån och klara av brott snabbt. Det som nu sker riskerar att omintetgöra många års arbete. I södra Skåne ställer vi nu upp över partigränserna för att kunna stoppa detta. För det handlar om allas vår trygghet. Rör inte vår polis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar