tisdag 25 mars 2014

Skolan är hett, hett, hett

har regeringen kommit med den lösning som ska föra svensk skola framåt. Efter närmare åtta år vid makten har man nu kommit fram till vad som behöver göras. Nu minsann ska det införas betyg ifrån årskurs fyra. Rena maranatastämningen uppstår inom alliansen. Det märks att regeringen inte är i samklang med nutiden och diskuterar skolan utifrån rätt perspektiv.

Efter att ha kopierat den socialdemokratiska skolpolitiken var alliansen tvungen att skapa en konflikt. Troligtvis visade de interna opinionsmätningarna att man inte fick luft under vingarna. Något måste göras. Då dammas den gamla betygsdiskussionen av igen. Nu ska det mätas, mätas och åter mätas. Problemet för alliansen är inte att det mäts för lite i svensk skola. Problemet är att lärarna och eleverna får ingen möjlighet till att uppnå målen. Alliansen får i dag svidande kritik.

Jan Björklund har tidigare använt sig av idrottsmetaforer när han pratar om betyg och varför det behövs. Favoriten är höjdhopp. Det är tack vare ribban som höjdhopparna hoppa. Jag gillar metaforen om höjdhopp men jag vill ställa den djupare frågan: Vad är det som får en höjdhoppare att hoppa högt? För svaret på den frågan ger också svaren på hur svensk skola blir världsbäst.

Jag anser att det handlar om fyra saker:

1: Motivation: Detta är något som är grundläggande för allt. Utan motivation och man presterar sämre. Skolan måste få möjlighet att arbeta med att motivera eleverna. Motiverade elever presterar bättre och når sina mål. Det gör att viljan till att lära stärks och utvecklas. Det skapar i sin tur trygghet. Ur trygghet vågar man göra mer.

2: Träning med kvalité: Vem som helst inser att för att lyckas måste den som idrotta få lov att göra det med kvalité. Till det läggs mängd. Skolan ska erbjuda den bästa utbildningen av högsta kvalité. Det kvittar om det är förskolan eller gymnasiet eller högskolan. Kvalité som gör att eleverna får öva, öva och åter öva, pröva, pröva, pröva och testa, testa, testa samt får lov att lära i en miljö som stimulerar till lärande och bildning.

3: De bästa tränarna: Det säger sig själv. Ju bättre tränarna är desto högre kvalitet blir det på träningarna och på de som tränar. Svensk skola har mycket bra lärare. Vi måste ge dem möjligheter att få lov att vara de bästa lärarna. Minska än mer på den byråkratiska bördan, se till att lärarna får mer tid med sina elever och tid till att förbereda och efterarbeta lektioner, se till att lärarna själva skräddarsyr sin kompetensutveckling. Självklart ska rektor har kvar möjligheten att ha kompetensutveckling som man anser att alla lärare behöver men lärarna behöver få mer makt över sin egen kompetensutveckling. De vet bäst vad de behöver för att bli ännu bättre.

4: Omvärldsinspiration: För både eleverna och lärarna är det mycket viktigt med inspiration från omvärlden. För det som idrottar handlar det om att få se de bästa idrottsutövarna live, få prata med dem, fotas med dem, att få träna med och för dem med mera. I skolan handlar det om att få lov att träffa på personer utifrån som inspirerar, att få komma ut i arbetslivet, att få komma ut i världen. Varje gymnasieskola skulle kunna erbjuda alla sina elever att få lov att åka utomlands. För lärarna handlar det om att få träffa skolforskare eller andra forskare, att få lov att åka iväg till andra skolor och hämta inspiration, att ha utbyte med andra med mera.

Det är sådant här som är utvecklande och som för skolan framåt. Lärarkåren brinner för skolan och eleverna. Frigör kraften istället för att komma med mer kontroll och mätningar. Kontroller och mätningar som inte behövs då lärarna har full kontroll på eleverna och deras utveckling. Det vi politiker måste göra är att se till så att lärarna får rätt förutsättningar.

Aftonbladet om matematikundervisningen i Sverige. Lärarna är irriterade. Jan Björklund förstår inte kritiken. Forskare är kritiska. Alliansens betygsförslag är en katastrof.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar