torsdag 13 mars 2014

Vi har bara en barndom

"Jag tänker inte chansa. Barn har bara en barndom, en ungdom och en skolgång, säger en förälder som beställer finländska matteböcker till sina barn".  I dagens Dagens Industri finns en bilaga som fokuserar på skolkrisen och ekonomin. I den finns ovanstående uttalande. Uttalandet säger allt om dagens skolkris.

De senaste dagarna har vi kunnat se hur alliansen har kopierat varenda förslag som socialdemokraterna har lagt på det skolpolitiska området. Allt ifrån mindre grupper i skolan, via läxläsning till nu fler platser på lärarutbildningen och fler platser på högskolan med 10 000 (men man har själv skurit ned med närmare 20 000 platser). På ett sätt är det bra för med detta erkänner alliansen att socialdemokraterna har den bästa skolpolitiken.

Vi måste inse att den svenska skolan kan inte fortsätta på samma bana som den har gjort fram tills nu. Alliansen gick till val 2006 på att mer valfrihet och privat satsning i den svenska skolan var rätt väg framåt. Pisa-rapporten slog i den sista spiken i kistan och visade att så är det inte. Det är ett underkännande av alliansens skolpolitik.

Landets föräldrar är fullt medvetna om att skolan är i en djup kris och att det som har lovats inte fungerar. Valfriheten har i dag förvandlat skolan till ett riskprojekt och som förstärker klasskillnader. Skolor i dag håller olika nivåer och kvalitet. Den som väljer fel skola till sina barn får se hur de halkar efter i ett system som tycker det är helt naturligt i och med att marknadstänkandet styr. Om man inte är nöjd ska man byta skola men hur enkelt är det när det finns kösystem och andra sätt att gallra bort barnen.

Valet av skola ska inte vara en chansning från föräldrarna och deras barn. Det ska inte vara som att vinna på lotteriet. Socialdemokraternas utgångspunkt är att varje skola ska vara en bra skola. Inga föräldrar och barn ska ångra valet av skola. Det betyder att kvaliteten och kraven måste höjas på skolorna men också se till att de får rätt resurser. Skolan ska inte förstärka klasskillnaderna och öka på segregeringen i samhället. Istället ska den sudda ut detta och skapa likvärdiga möjligheter och utveckling.

Det är här som den stora skiljelinjen i svensk skolpolitik går. Mellan en socialdemokrati som vill att alla skolor ska vara bra skolor, där inga föräldrar ska behöva ånga valet av skola och en skola som ska se till att alla barn och ungdomar får lika möjligheter. Mot detta står en allians som bejakar valfriheten byggd på marknadstänkandet. Ett system som tillåter att skolor är sämre, att klassklyftorna ökar och att der yttersta ansvaret ligger på föräldrarna och barnen. Det kan alliansen aldrig förändra oavsett hur mycket man kopierar socialdemokraternas förslag.

Barnen har bara en barndom. Ska vi verkligen missa detta?

Väljarna är trötta på välfärdsexperimentet. Ytterligare om den svenska skolan. Jan Andersson skriver om att skolan som ett politiskt slagfält. Peter Johansson om Reinfeldts hemliga kampanj. Martin Moberg tar upp om ojämlikheten och klyftorna.

1 kommentar:

  1. Hur mycket pengar tycker socialdemokraterna att vi ska behöva pumpa in i riskkapitalskolorna så att de också håller rätt mängd lärare etc?

    SvaraRadera