torsdag 10 april 2014

Arbetslöshetens missade år

Massarbetslösheten har bitit sig fast i Sverige. Alliansen saknar idéer för hur arbetslösheten ska kunna minska. Från arbetsmarknadsdepartementet kommer inga nya förslag. Enligt regeringens vårproposition kommer arbetslösheten att sjunka med några tiondelar de närmsta åren för att på något magiskt sätt sjunka till under sex procent 2018 (något som inte är realistiskt med tanke på att tillväxten avtar då). Det är med andra ord ett kraftigt underkännande av alliansens arbetsmarknadspolitik som har bedrivits sedan 2007. Inte ens 2016 kommer arbetslösheten att vara lägre än den var när alliansen bildade regering. Det är över 10 år med missade år för landets befolkning och arbetslösa.

Vi socialdemokrater går till val på att vi vill att Sverige ska EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det betyder att det måste till en annan arbetsmarknadspolitik. Alliansens politik bygger på sänkta skatter, branschstöd samt försämrade försäkringar där låga löner är i centrum. Vår arbetsmarknadspolitik bygger istället på utbildning, höja efterfrågan i ekonomin samt satsning på nya branscher och idéer där nya och bättre jobb blir resultatet. Vi ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner och branschstöd. Stöd som kostar oss skattebetalare 1,5 miljoner kronor per jobb. Anders Borg ojar sig över att Sverige kanske inte klarar av om arbetslösheten sjunker för snabbt. Helt fel tänk av honom. 

Peter Johansson tar upp om Anders Borg, arbetslöshet och en tappad gloria. Expert sågar Anders Borgs budget. Bengt Silfverstrand lyfter upp att Anders Borg skjuter mygg med luftvärnskanon. Leines Blogg skriver om att alliansens budget är tom på satsningar på arbetskraften. Martin Moberg för fram att alliansen tycker att det är inte bra om för många arbetslösa är i arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar