lördag 12 april 2014

De som inte är med på framtidens tåg

Sverige håller på att förlora många ungdomar till ett liv utanför samhället. En undersökning som har gjorts visar att tiotusentals unga är fast i ett permanent utanförskap. Cirka 13 000 av dem har aldrig jobbat eller studerat sedan de tog studenten i början av 2000-talet. Det här är ett slöseri av människor och ett svek mot landets unga.

Minst 27 000 unga kan ha hamnat i ett permanent utanförskap under 2000-talets första årtioende. Mellan 80 000 till 100 000 ungdomar går varken till studier eller arbetar. Forskare har gjort en studie av de unga som vara i samma position år 2000. Av dem har minst 13 000 personer inte studerat eller arbetat en enda dag under ett helt årtioende. Samhället berövar dem en start in i vuxenlivet där de sedan själva kan forma sin egen framtid. Det är helt oacceptabelt. Nu krävs det krafttag för att dels de ungdomar som i dag är utanför ska komma in igen, dels att ingen ungdom ska hamna utanför.

Vi ska inte ha det så här i Sverige. Det behöver byggas ett stöttande samhälle som kan fånga upp ungdomarna, få in dem i aktiviteter som stärker dem och ger dem nya chanser och vägar ut i samhället via studier och arbete. Kommunerna har ett extra ansvar att tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter finna nya lösningar. Exempelvis ska inga ungdomar som hoppar av gymnasiet gå sysslolösa en enda dag efter att de lämnar skolan. Direkt ska det finnas aktiva insatser som fångar upp dem som är inriktade på jobb och studier. Här har regeringen och riksdagen stort ansvar för att förverkliga detta.

Domsjö S-förening om ungdomsarbetslösheten. Martin Moberg om att Sverige kan bättre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar