tisdag 22 april 2014

Europa - vart ska vi gå?

I Europa, och i Sverige, pågår en kamp som gör att vi i år står vid ett vägskäl. Vilket håll vår kontinent kommer att gå är avgörande för hur framtiden kommer att se ut. Det är antingen mer av det gamla och ökad nationalism eller så är det dags för förändring och tron på att vi kan göra mer tillsammans. Både som samhälle men också mellan länder. Sverige, Europa och världen står inför stora utmaningar. Då går det inte att låsa in sig i det egna och tro att det därmed är löst.

Det finns i dag två ledarartiklar som var för sig ger en mycket intressant analys av hur verkligheten ser ut men när de sätts ihop visas det på ett nytt sätt. Det är en verklighet där det gamla som vi har vant oss vid och har styrt oss alla, vårt tänkande, vår syn på varandra med mera har gått sönder. Vad som ska komma i dess ställe är det ingen som vet i dag men det pågår en kamp om detta nya. Det nya som vi faktiskt själva har möjlighet att styra.

Ledarartikeln i Dagens Industri handlar om den växande nationalismen som i dag är en ideologi som skördar framgångar i olika länder. I valet till Europaparlamentet förväntas dessa krafter nå nya framgångar. I Aftonbladet kan vi ta del av om hur den nyliberala ideologin krossas sönder och samman. Idén om att om bara vissa får lov att få mer och bli rika så kommer alla att vinna på det visar sig vara just en idé utan förankring i verkligheten. Tillsammans går det att se att vi i dag har ett Europa som kämpar med att försöka finna rätt väg framåt.

Det är varken mer av nationlismens och nyliberalismens sönderdelning och indelning av människor  som behövs. Båda två bygger på att göra vissa grupper av människor som vinnare. Nationalismen och nyliberalismen skyddar de rikaste och mäktigaste på vanliga människors bekostnad. Det är inte mer av detta som behövs.

Här behöver nu socialdemokratin stiga in och visa på en annan väg framåt. En väg som sätter människors väl och möjligheter i centrum. Både Sverige och Europa behöver utvecklas i jämlik riktning. Jämlika samhällen där alla får ta del av rikedomarna genom omfördelning mår bättre, fungerar bättre och har starkare ekonomier. Alla ska ha likartade möjligheter. Du ska inte styras av vilken bakgrund du har utan du ska få lov att lyckas utifrån dina egna meriter. Socialdemokratin ska visa på de möjligheter som ett sådant här samhälle skapar.

I kommande postningar kommer jag att prata om detta.

Martin Moberg skriver om att det är dags för ökad social och ekonomisk jämlikhet. Peter Johansson tar upp att Sverige sviker sina afghanska tolkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar