onsdag 23 april 2014

Massarbetslösheten består

Jag är djupt bekymrad över arbetslösheten och den väg Sverige har tagit. I går presenterade SCB sina siffror för arbetslösheten i Sverige. Trots regeringens alla försök att visa på att sysselsättningen i antalet personer ökar ligger arbetslösheten kvar på höga 8,1 procent. För ungdomarna är arbetslösheten 23,2 procent (alla tal säsongsrensade) Andelen sysselsatta ligger på 65,4 procent. Alla siffror sämre än 2006. Massarbetslösheten består.

I Sverige har människors hårda arbete och uppfinningsrikedom tillsammans med ett stöttande samhälle varit en källa till vår ekonomiska styrka. När detta har kommit alla svenskar till del har vi blomstrat. Det har gjort att vi som land har kunnat resa från att ha varit ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli ett av de rikaste. Investeringar i framtiden har varit nyckeln. Det har handlat om infrastruktur, utbildning, sjukvård, forskning och teknik. Tillsammans med andra satsningar har det gjort att vi har kunnat haft en dynamisk ekonomi som har klarat av den globala konkurrensen och ersatt jobb som har förlorats. Tyvärr är det inte så längre.

Tekniken och globaliseringen har gjort att en enorm förändring av ekonomin har skett. Det som innan har ansett vara av naturen given är det inte längre. Denna förändring går inte att rulla tillbaka utan istället måste Sverige bestämma sig för vilken väg som ska beträdas. Den vägen som alliansen vill att vi går på är en väg som fokuserar på sänkta skatter, subventioner och stöd till företagen samt låga löner och osäkra anställningsvillkor. Dagens arbetslöshetssiffror visar på att detta inte fungerar.

Vi socialdemokrater anser att det behövs en annan riktning som stärker Sverige och svensk arbetskraft. Landet varken kan eller ska konkurrera med omvärlden via låglönejobben. Istället vill vi satsa med kraft på välbetalda arbeten som innehåller ett högt kunskapsinnehåll. Vi vill investera i det livslånga lärandet, i innovationer, teknik, naturvetenskap, i förstklassig infrastruktur och de gröna näringarna. Morgondagens industri och tillväxt sker inom de gröna branscherna. Här ska Sverige vara i framkant. Vi ska vara först ur det gamla samhällets ekonomi (som alliansen är fast i) och in först i det nya.

Massarbetslösheten består i vårt land och har gjort det under hela alliansens mandatperiod. Deras politik har blivit prövad och visar sig inte fungera. Det är dags för förändring. Det är dags för en ny färdriktning.

Peter Johansson tar upp att alliansen struntar i försvarsberedningen. Ola Möller om mycket snack och litet försvar. Martin Moberg skriver om att otrygga anställningar är vanligt i Reinfeldts Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar