torsdag 24 april 2014

Ny värld - nytt tänkande - utbildning

Den nya tekniken och globaliseringen har gjort att världen har förändrats i grunden. Med detta följer framväxten av länder som satsar för att kunna vara en vinnare i detta nya. En förutsättning för det är att satsa på utbildning. Runt om i världen har det insetts att för att lyckas i den nya globala ekonomin krävs det att befolkningen är utbildad. Ju mer välutbildad den är desto större möjligheter för tillväxt och nya jobb skapas. Om Sverige ska vara med i detta krävs det ett nytt tänkande. Ett tänkande som Fredrik Reinfeldt och hans regering inte har med sig.

Jag har tidigare skrivit om att Fredrik Reinfeldt kommer i den historiska backspegeln att ses som den sista statsministern från 1900-talet. Hans politik bottnar i tänkandet från det århundradet och det styr hans syn på omvärlden och där Sveriges och landets invånares plats här. Uttalandet från honom i går om socialdemokraternas satsning30 000 nya utbildningsplatser, ett kunskapslyft, visar på bristen i att inse att världen är klart annorlunda än 2006.

Om vi ska klara av att få ned den höga massarbetslösheten till mycket låga nivåer, Anders Borg säger att en arbetslöshet på fem till sex procent är acceptabelt - vilket vi anser är helt oacceptabelt, måste vi satsa på utbildning. En högre utbildningsnivå och breddad kompetensutveckling leder till att arbetskraften inte bara kan ta de nya jobben som kommer utan också per automatik skapa nya. Sverige ska vara först ur det gamla och först in i det nya. För att lyckas med det ställs höga krav på en ny politik.

Kunskapskraven ökar i ekonomin. Valet i september handlar om vilken väg som Sverige ska ta. Antingen satsas det vidare på låglönejobb, subventioner till företagen och skattesänkningar eller så satsar vi på det livslånga lärandet med kunskapslyft och satsningar på utbildning, innovationer, teknik och naturvetenskap och infrastruktur av världsklass och att det är de mer välbetalda jobben som vi ska ha.

Peter Johansson skriver om att utbildning är vägen till arbete. Martin Moberg tar också om vikten av utbildning. Ola Möller lyfter upp hur vissa anser att Sverige inte ska kritiseras. Felaktig politik leder till att anhörig får vårda sina äldre släktingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar