torsdag 3 april 2014

Samhället sviker barnens framtid

2006 stoppade alliansen en utredning från den avgående socialdemokratiska regeringen som handlade om att kunna sätta stopp för riskkapitalbolag att ta ut vinster på det sätt som Academedia nu gör. Fredrik Reinfeldt tillsammans med Jan Björklund och de andra partiledarna i alliansen valde medvetet att sätta stopp för detta. Orsaken är att de tror på att företag och marknaden är bättre på att bedriva utbildning. Genom att sätta stopp för denna utredning i stort sätt direkt efter det att de tog över regeringsuppdraget visade de med all tydlighet hur de ser på skolan.

Academedias upplägg visar med all tydlighet att vi måste ha ett stramare system där vinst omöjliggörs liksom att göra sådana här saker. Ett sätt är att öka på lärartätheten. Ett annat är kraven på att alla skolor ska ha skolbibliotek med närvarande skolbibliotekarie. Andra krav är elevhälsoteam, fullt utrustade skolsalar med mera. Marknaden klarar inte av att förbättra kvaliteten. Det visar forskningen med all tydlighet. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för svensk skola. Det som sker nu är att samhället sviker barnens framtid. Det måste bli ett slut på det nu. Det är dags för förändring.

Anders Borgs uttalande påminner om hans kritik av bankernas vinster och där händer ingenting. Ola Möller skriver också om tidningarnas avslöjanden om vad som sker i välfärden. Peter Johansson tar upp att 333 skattefria välfärdsmiljoner försvann som en grogg i ett styrelserum. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar