söndag 27 april 2014

Satsa på byggande handlar om att investera i framtiden

Bostadsbyggandet i Sverige har varit trögt sedan alliansen fick leda landet. Under flera år har vi fått tagit del i hur bostadsköerna blir allt längre. Den ena kommunen efter den andra rapporterar om att det byggs för få bostäder. Så ser det ut över hela landet, även i Ystads kommun. I sin tur påverkar det samhällsekonomin både i hela landet men framför allt på lokal och regional nivå. För den enskilde slår det mycket hårt då människor inte kan flytta hemifrån, flytta till arbete eller studier. Socialdemokraterna vill att det ska bli ändring på detta nu.

Ystads kommun har som mål att befolkningsmängden ska växa med en procent om året. Det har inte nåtts på flera år. I fjol låg tillväxten på blygsamma 0,2 procent. När budgeten sätts räknas det på att kommunen ska just växa med en procent. Görs inte det skapar det problem, vilket det gör. Inom välfärdsområdet har kommunen varit tvungen att genomföra besparingar. Barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, social service till medborgarna med mera inom välfärden har drabbats.

Det är därmed mycket viktigt att det byggs nya bostäder. Den moderatledda alliansen i Ystads kommun har inte klarat av sitt uppdrag. Det är inte många hyreslägenheter som har byggts av det kommunala bostadsbolaget. När marknaden har stått still på grund av lågkonjunktur och kris samt åtstramningar rörande lånevillkor med mera borde ystadmoderaterna har sjösatt en ny bostadspolitik där det massivt skulle investeras i att bygga hyresrätter. Det har inte gjorts. Facit står vi med.

Vi har drivit bostadsfrågan hårt för kommunens framtid hänger på att befolkningsmängden ökar. Vill vi ha en bra välfärd, små barngrupper i förskolan och skolan, bra äldreomsorg med mera samt att näringslivet ska både ha kunder och tillgång till en arbetskraft som kan ta jobben behöver det byggas mer.

Det är bra att socialdemokraterna i vårt vårbudgetförslag i riksdagen lägger skarpa förslag på att det ska byggas mer hyresrätter och hur det ska stimuleras. Det behövs byggas massvis med nya hyresrätter. Kommuner och byggbolag behöver stimulerans till att göra det här på bred front. Finansieringen av detta är helt rätt. Alliansregeringen har valt att skicka en miljard kronor om året till de tio rikaste kommunerna i landet, moderatledda. Istället för att satsa på glesbygdskommuner gick det till rika moderatledda kommuner. Tala om att se till de sina.

En ny bostadspolitik och ny politik för landet behövs. Det behövs en ny politik för Ystads kommun. Valet i september, men även nu till EU, handlar om vilket Sverige vi ska ha. Mer av det gamla eller en ny satsning för att lyfta landet och därmed också nya möjligheter för människor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar