måndag 14 april 2014

Ska vi ta tag i klimatutmaningarna eller stoppa huvudet i jorden?

Runt om oss tickar klimatproblemen på. Växthusgaserna ökar i snabb takt. Åren 2000-2010 har sett den största ökningen. Det här påverkar oss alla redan nu men våra barn och barnbarn kommer att få ta den största smällen om vi inte väljer en annan väg. Det är därför som vi socialdemokrater vill bygga det hållbara samhället. Ett stöttande samhälle som tar ansvar för social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Var och en av oss har ett ansvar för att lämna över en bättre värld till kommande generationer än vad vi själva har ärvt. Vi individer har ett ansvar men det har också vi som är politiker. Tyvärr tar inte alla detta ansvar. Ett sådant exempel är mitt eget landskaps politiska ledning.

I Skåne har vi en blågrön alliansen som styr regionen (de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet). Häromåret kom styret på att kollektivtrafiken på landsbygden skulle dras in. Sagt och gjort. Ett antal linjer drogs in. Därmed var det flera byar och kommuner som fick se busslinjer försvinna. Sedan lanserades det från regionen att människor skulle åka mer tåg och lanseringen av superbussar. Nu ska vi som bor på landsbygden, istället för att ha kunnat åka på busslinjerna, som drogs tillbaka, ta våra bilar och köra till närmsta tågstation eller busstation för att därifrån åka tåg/superbuss. Som lök på laxen har det blågrönastyret höjt avgifterna på kollektivtrafiken, och därmed gjort det mycket dyrare att åka. Vem som helst utom den styrande blågröna alliansen i Skåne kan se att detta ökar koldioxidutsläppen. Utsläpp som vi måste få ned rejält för att vi ska slippa temperaturhöjningar som förändrar vår värld.

Det är dags för en ny politik som sätter det hållbara samhället i centrum. Kollektivtrafiken behöver byggas ut på landsbygden igen. Det vinner vi alla på.

Supermiljöbloggen skriver om miljö och klimatet. Jan Andersson om att Fredrik Reinfeldt hittar på saker för att dölja sina egna misslyckanden, speciellt med tanke på att det finns ingen fakta och forskning som stödjer det statsministern skriver. 

1 kommentar:

  1. Lars Flemström14 april 2014 14:27

    Mp driver samma linje i rödgröna allianser också. De vill inte ha kollektivtrafik på landsbygden. De vill satsa allt på städerna och de stora trafikstråken mellan städerna. Uträkningen är lika enkel som felaktig. Om passagerarna i en fullsatt stadsbuss hade åkt bil i stället så hade det blivit större utsläpp än om passagerarna i en fullsatt landsbygdsbuss hade åkt bil i stället. Men de låter alla skattebetalare vara med och betala något, som alla skattebetalare inte ens har teoretisk möjlighet att utnyttja. Såvida man inte räknar den anslutande bilresan som en del av kollektivtrafiken, och det gör ju mp och c. Dessutom har mp ett mer egoistiskt motiv för att motarbeta kollektivtrafiken på landsbygden. De slipper kritik mot sitt eget bilåkande, för de har ju inga val.

    De slår sönder den solidariska politiken (av var och en efter hans förmåga till var och en efter hans behov) och gör dessutom landsbygdsboende till ett privilegium för den över- och medelklass, som kan hålla sig med bil hela livet, den klass som praktiskt taget alla mp-politiker tillhör.

    Om vi vill ha en mer betydande minskning av växthusgaserna måste vi satsa på ny kärnkraft.

    SvaraRadera