torsdag 17 april 2014

Skåne får krisstöd - satsa på ungdomarna!

Skåne är ett fantastiskt landskap. Här bor över 1,1 miljoner invånare och med närhet till Köpenhamn och resten av kontinenten. Nästgårds finns över 82 miljoner invånare. Det finns ett näringsliv som står på olika ben. I Skåne och dess närhet finns 12 universitet och högskolor med över 150 000 studenter. Potentialen är med andra ord stor men tyvärr är arbetslösheten hög, 10,3 procent. Ungdomsarbetslösheten ligger över rikssnittet. Det gör att Skåne har blivit utsedd av EU till att vara en krisregion och därmed berättigad till att få ta del av en miljard kronor för att få ned ungdomsarbetslösheten. Helt makalöst.

Skåne befinner sig i en djup kris. Även om arbetslösheten senaste månaden har sjunkit lite förändrar det inte bilden. Här finns en stor potential men den tas inte tillvara av de ledande politikerna i regionen eller i regeringen. När ett landskap blir utpekat som att vara i kris och ska därmed få stödpengar visar det med all tydlighet att den arbetsmarknadspolitik regeringen bedriver inte fungerar. Det måste tas på allvar. Den omhuldade och skyddande sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga och sänkt restaurangmoms hjälper inte vårt landskap att få ned arbetslösheten. Det läggs över 20 000 miljoner kronor på dessa två sakerna men ungdomsarbetslösheten är i dag högre än när sänkningarna infördes. Det behövs till andra saker.

En sådan viktig investering är 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar som vi socialdemokrater vill införa. Är en ungdom arbetslös ska det vara i max 90 dagar. Sedan ska ungdomen få vara i arbete, praktik och/eller studier. På det sättet stoppas deras tid i arbetslöshet upp. Många ungdomar saknar gymnasiekompetens och ska därmed få läsa in detta. Ungdomar som behöver yrkesutbildningar ska ha det. På det sättet förkortas ungdomars tid i arbetslöshet markant och de kommer snabbare ut i arbetslivet. För Skånes del skulle det innebära att människors potential tas tillvara och de kan ta de nya jobben som kommer.

Det här är en satsning som jag tänker kämpa för. Det är våra ungdomar i Skåne och hela landet värda.

Martin Moberg skriver om en mycket bedrövlig situation. Ola Möller skriver om att folket alltid betalar elitens nota.


3 kommentarer:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera
  2. Enligt forskarna spelar inte invandarungdomar någon roll för resultatet. De påverkar inte resultatet.

    SvaraRadera
  3. Läste DN debatt diskussionen idag angående detta och finns fortfarande vissa saker som jag undrar över. Ni har väldigt många fler konkreta förslag jämförelsevis med Moderaterna men väldigt mycket är lika yrkesintroduktionsjobb och YA jobb verkar vara typ samma sak. Bra att ni vill ha 90 dagars garanti men vad händer om ungdomen blir erbjuden praktikplats som den inte vill ha vars praktik inte garanterar arbete efteråt? Ska man då tvinga ut ungdomen i praktik bara för att den ska vara sysselsatt?

    SvaraRadera