tisdag 15 april 2014

Skära ned och behålla pengar = högre kvalitet?

Sedan 1980-talet har nyliberala tankar varit med och format politiken och synen på hur kvaliteten kan öka inom välfärden. I valet 2006 var löftet från alliansen till väljarna att välfärden skulle bli ännu bättre via marknadslösningar och privatiseringar. Sedan dess har vi kunnat ta del av hur välfärden har gått sönder där det ena reportaget efter det andra bekräftar denna bild. I dag kan vi ta del av hur chefer fick bonus för att skära ned och friskolekoncernen höll inne miljoner.

Jag tycker det är oacceptabelt att det skärs ned på välfärden. Via vinstuttag, för att arbetsgivaren ska tjäna mer pengar, med flera kreativa idéer tas pengar ifrån det som ska gå till de äldre, sjuka och våra barn. Det här skapar i förlängningen sämre kvalitet. V har kunnat se detta åter och åter igen. De pengar som är avsatta till välfärd ska också gå till välfärden. Det räcker inte bara med att förbjuda vinstuttag. Det måste till kvalitetskrav som gör att möjligheterna att "trolla" bort pengarna försvinner. Det som vi kan läsa i media är helt oacceptabelt. För skära ned och behålla pengarna leder inte till högre kvalitet i välfärden.

Moderaterna har inte koll på budgeten. Leines blogg om hållbart arbete eller maximerade vinster. Martin Moberg skriver om den inte så korrekta arbetsmarknadspolitiken. Ola Möller tar upp om att helgen är över, nu kör vi. Peter Johansson skriver om socialdemokraternas vårdsatsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar