tisdag 8 april 2014

Skolan - vart är vi på väg?

"Det är inte förvånande att resultaten i svensk skola har försämrats och att svenska elevers resultat, från att ha varit i topp internationellt, nu på sin  höjd är medelmåttiga.""Vårt löfte är att till 2010 ha vänt utvecklingen, brutit trenden och minskat utslagningen i den svenska skolan." Detta är sagt och ett löfte från alliansen och Folkpartiet 2006. Skolan skulle det satsas på och de dåliga resultaten skulle nu upphöra. Allt skulle bli bättre.

I dag kan vi se hur det ser ut. Efter åtta år vid makten har regeringen misslyckats med den svenska skolan, vilket svenska folket ser. Trots att regeringen nu på kort tid har försökt att visa lite energi i skolfrågan,och i sin iver råkopierat våra skolförslag, är väljarna inte imponerade. Gårdagens utspel från Jan Björklund om en lässatsning är också det en kopia från oss socialdemokrater.  I samma andetag pratar han om katederundervisning. Återigen gör han samma misstag att lägga sig i hur pedagogiken ska vara. Jag anser att skolan och dess utveckling är för viktig för att reduceras till den sorts retorik och politik Jan Björklund och alliansen framför. Det är dags för en förändring och en ny skolpolitik.

Peter Johansson funderar över varför Försäkringskassan häller pengar över en PR-byrå. Ola Möller frågar Jan Björklund vad han menar med ansvar. Martin Moberg skriver om att välfärden och dess kvalité ska vara första prioritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar