onsdag 30 april 2014

Vi ska inte tappa ungdomarna

Något håller på att gå sönder i Sverige som slår hårt mot våra ungdomar. Välfärden håller på att urholkas med fallande skolresultat, elever som får se sina framtidsmöjligheter grusas framför sina ögon, om bostadsbrist och ständigt jakt på nytt boende, om en försämrad arbetsmarknad där en ungdomsgeneration är fast i ungdomsarbetslösheten och som är på väg att ge upp, med ökad ojämlikhet och därmed ökade klassklyftor som följd, om en arbetsmarknad som ser ungdomars längtan efter ett arbete som ett sätt att utnyttja dem för osäkra anställningsförhållanden. Den väg som Sverige har valt att gå måste vi ändra färdriktning på. Vi håller på att tappa en hel ungdomsgeneration. Det får aldrig hända och det är helt oacceptabelt.

Ungdomar, 16-25 år, har blivit de stora förlorarna i dagens samhälle. Förr stod arbetsgivarna på kö för att locka till sig ungdomar. Det rycktes och slets i dem. Ungdomar sågs som en resurs som det gick att bygga en framtid på. Ungdomarna kände sig behövda. I dag är det tvärtom. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast över 20 procent. I den senaste mätningen ligger den på 23,5 procent. Ungdomar håller på att ge upp på arbetsmarknaden. De känner sig inte längre behövda.

Ungdomar ses i dag på arbetsmarknaden och av alliansen som snabbt utbytbara komponenter som älskar att vara flexibla, ha korta anställningar och frihet att jobba som de vill. Det har gjort att timanställningar är vanliga där unga måste ständigt vara nära sin mobiltelefon. Missas ett samtal från en arbetsgivare, och det gäller att svara snabbt, kan det innebära att den slutar att ringa. Stressen och osäkerheten ökar. 

Regeringens svar på detta är att visstidsanställningar ska vara kvar och kunna staplas ovanpå varandra utan möjlighet till en tillsvidareanställning. Satsningar på låglöneyrken sker med stora subventioner till företagen. Möjligheter att studera på högskola, komvux, yrkesvux och yrkeshögskola minskar genom att platser dras ned med mera. Ungdomarna får se klassklyftorna öka och det är deras framtid som blir allt mörkare.

Jag är djupt oroad över hur nuet ser ut och hur framtiden kommer att bli för våra unga. Det är dags för en förändring. 

Vi socialdemokrater vill satsa på ungdomarna. Det är dags att ungdomsarbetslösheten knäcks en gäng för alla. Det första steget som ska tas är att införa 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar. Innan 90-dagar har gått i arbetslöshet ska en ungdom vara i utbildning, praktik eller arbete, eller en kombination av detta. På det sättet stärker samhället ungdomars kunskapsnivåer och de blir förankrade på arbetsmarknaden. Det i sin tur leder till att de kan ta de nya jobben som kommer.

När arbetslösheten inträder ska den mötas från samhällets sida med kompetenslyft och satsningar på praktik och jobb. Det är genom aktiva insatser som människors möjligheter att få ett arbete som de kan leva på ökar. Ungdomar ska inte vara i arbetslöshet. Det är slöseri och i dag slösas 23,5 procent av alla ungdomar bort. Ungdomar är behövda. Det är dags att vi skapar en arbetsmarknad där varje arbetsgivare sliter och drar i varje ungdom för att just den ska börja jobba där. Det är därmed dags för en förändring.

Jag kommer nu i ett antal blogginlägg berätta vad det är för politik som vi socialdemokrater, och jag, vill föra för landets alla ungdomar.

För årets val är handlar om vad det är för ett Sverige som vi gemensamt ska bygga efter den 14 september. Ska det vara med av det som vi har sett de sedan valet 2006 eller ska vi skapa något annat, något nytt? Det handlar inte om enskilda förslag som kan se förvillande likt ut utan om en helhet som pekar på olika slutmål i framtiden. Valets grund vilar i den ideologiska inriktning som varje parti har med sig och som var och en av dem vill att Sverige ska ta. Den ideologiska inriktning vi har sett styra landet behöver bytas ut mot en ny som kan bygga ihop landet, investera i oss alla och i vår framtid, inte i vissas som nu skett.

Senaste opinionsmätningen visar att valet ska handla om framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar