fredag 2 maj 2014

Arbetsmiljön hotas med högerstyre i EU

I går var det Förstamajfirande runt om i Sverige och i Ystad. Vi visade tydligt upp vilka skiljelinjer som finns i den svenska politiken och vilket Sverige som vi vill bygga. Valen nu i maj och i september handlar om hur vi ska bygga ett annat Europa och Sverige, bort ifrån högerns politik som skapar ökad ojämlikhet och klassklyftor. EU-valet kommer att avgöra om vi människor kommer att vara i centrum eller om det är system och de kapitalstarka som ska vara det.

Onsdagen den 30 april fick jag nedanstående artikel publicerad i Ystads Allehanda. Den handlar om att arbetsmiljön hotas med högerstyre i EU.

"Känner du till att EU-parlamentet avgör hur vår arbetsmiljö ser ut?


Den 25 maj är det dags att välja vem som ska sitta i Europaparlamentet. Ett val som handlar om vilket Europa och därmed vilket Sverige som vi kommer att få de kommande fem åren. För det som beslutas i Bryssel påverkar oss alla i vår vardag och på våra arbetsplatser.

I EU pratas det om att lätta upp regelkrånglet för företagen. För att lyckas med det finns ett förslag om att småföretag ska undantas från krav på en bra arbetsmiljö. Med småföretag menas de upp till 250 anställda enligt EU:s synsätt. Det betyder att svenska företag kan komma att omfattas av dessa nya regler rörande arbetsmiljön om förslaget blir verklighet. Därmed kan du också komma att beröras.

Det här är klassisk högerpolitik och den svenska regeringen med moderaterna i spetsen ställer sig helt bakom förslaget. I riksdagen har den moderata arbetsmarknadsministern bekräftat detta. Moderaterna och alliansen bekänner därmed färg i sin syn på löntagarna och deras rättigheter på arbetsmarknaden.

En bra arbetsmiljö är något som alla vinner på. Löntagare ska inte behöva arbeta i en miljö som innebär en risk.

Vi socialdemokrater vill att det ska införas ett socialt protokoll i EU. Det handlar om att sätta löntagarnas rättigheter i centrum, inte kapitalet som i dag, och skriva in dessa i EU:s grundlag. Fackliga rättigheter som kollektivavtal och strejkrätt ska garanteras och gälla i hela EU. Arbetsmiljön ska förbättras, inte försämras. EU ska inte konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Det ska vara tvärtom. Vi vill driva på för en ny stark arbetsmiljöstrategi. Små och medelstora företag måste få bättre stöd så att de kan leva upp till arbetsmiljöreglerna. Detta ska ske bland annat genom att arbetsmiljöforskning stärks.

Det ska vara ordning och reda på europeisk och svensk arbetsmarknad.

Det handlar om vilket Europa och därmed vilket Sverige som du vill arbeta och leva i. Du avgör om vi ska ha en bättre eller sämre arbetsmiljö. Du avgör hur det ska bli i valet den 25 maj."

Här skrivs det mer om Första Maj. Opinionsnätverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar