lördag 31 maj 2014

Dags att ena Sverige

Under snart åtta år har Fredrik Reinfeldt med moderaterna i spetsen gjort allt för att så split mellan människor genom att peka ut vissa som mer värda än andra, genom att öka klyftorna i samhället, genom att gynna vissa på andras bekostnad. Det här har spätts på med hjälp av Sverigedemokraterna som vill skapa ett vi- och demsamhälle där "de" inte hör hemma här. Allt detta sliter sönder vårt land och vi kan alla se att något har gått sönder. Riksdagsvalet i september handlar om mer än de enskilda sakfrågorna. Det handlar om att vi måste börja ena landet.

Sverige står inte bara inför utmaningar utifrån i form av den globaliseringen utan också inne i vårt eget land. De ökade klyftorna gör att grupper ställs mot varandra. De som befinner sig i en svår situation i samhället anses vara problemen, samtidigt som de som står överst får ostört surfa vidare utan uppmärksamhet. Moderaterna och Sverigedemokraterna är experter på att ge sig på de grupper som har det tufft medan de är knäpptysta om de som är överst.

Det här är en medveten politik. Genom att skapa ett ojämlikt samhälle där klyftorna ökar går det att ställa grupper mot varandra utifrån att människor är rädda för att hamna på botten av samhället. Genom att peka ut arbetslösa, sjuka, människor från andra länder med flera som problem och som tär på samhällets resurser ska alla andra liera sig för att slippa hamna i samma situation som de andra.

Ökad ojämlikhet gör att vi får ett samhälle där vi ställs mot varandra och får slåss om de bitar som blir över när vissa grupper har tillåtits berika sig själva. Alla vi andra tvingas in i ett system där vi får mindre och mindre att dela på samtidigt som vi gör allt för att bibehålla vår standard. Tanken om att ger vi de med mest resurser större skattelättnader och friheter ska det sippra ned i ekonomin och få fart på den har havererat totalt. Den fungerar inte. Det handlar inte bara om grupper av människor utan också mellan landsbygd och stad.

Det är utifrån detta som Stefan Löfven och vi socialdemokrater pratar om att skapa gemensamma lösningar inom olika områden. När vi arbetar gemensamt och skapar gemensamma lösningar står också Sverige sig starkare. Ökad jämlikhet och jämställdhet gör att vi alla får mer att säga till om, får vara med och dela på allt större del av resurserna och resurserna används också för allas bästa, inte bara få fåtalets bästa. Det är dags att ena landet.

Om vad som skapar ojämlikhet. Svenska Dagbladet. Om att skapa ett mer enat Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar