söndag 18 maj 2014

Dags för jämlikhet

I Sverige ökar nu klyftorna snabbare än i något annat land. Massarbetslösheten har cementerats fast på för Sverige höga nivåer, runt åtta procent. Människor slås ut från försäkringssystemen. Det finns en oro över att förlora jobbet och över att oavsett hur bra man själv kämpar, gör rätt för sig och gör det samhället ber en om är belöningen mycket liten eller rent av negativ. Ungdomarna har svårt att få arbete, kunna studera och skaffa sig en bostad. Framtiden är oviss trots att den ska bära med sig hopp om att det ska bli bättre. Det är dags för förändring.

Vi socialdemokrater anser att Sverige är i stort behov av att åter bygga ett jämlikt samhälle. Jämlika samhällen mår bättre och fungerar bättre än ojämlika sådana. Det går att se att i spåren av finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen som har hållit Sverige och Europa, men även världen, i ett järngrepp tappar människor hoppet. De som styr sviker dem och vissa politiska krafter anser att det är bra med ökade klassklyftor. Hungriga vargar jagar bäst är uttryck som kommer fram. Andra är beredda att utnyttja den för sina egna syftens skull.

Ett jämlikt och demokratiskt samhälle sätter människovärdet i centrum. Det handlar om friheten att forma och bygga sin egen framtid. Om rätten till arbete, fritid, hälsa och ett liv med möjligheter. Om rätten till en god utbildning och social trygghet. Ett sådant samhälle sätter alltid människan i centrum och vi tillsammans skapar detta. 

De ökade klassklyftorna i Sverige gör nu att ojämlikheten ökar. Det här leder till att människors frihet minskar. Även om en person/familj inte verkar drabbas till en början sprider sig detta till alla. Ojämlikheten slår in i skolan, in på arbetsmarknaden och leder till problem för ekonomin i det långa loppet. Den sociala otryggheten ökar. Människor känner att något har gått sönder och ser hur välfärden försämras. Där är vi i dag.

Socialdemokraternas politik vilar på tre grunder som tillsammans gör att vi kan bygga ett jämlikt samhälle. Det handlar om att ha ett stöttande samhälle, investera i utbildning och att det ska finnas ett demokratiskt arbetsliv. Om Sverige ska kunna klara av framtidens utmaningar och ge landets invånare nya möjligheter behövs det en politik för jämlikhet.

Martin Moberg visar vad som nu sker i reinfeldtssverige där otrygga anställningar är vanligt. Moderaternas syn på EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar