lördag 17 maj 2014

Från Antarktis till Ystad - rösta i Eu-valet!

Allt hänger ihop. Det som händer på en annan kontinent påverkar oss. Vi har sett det ske i ekonomin, inom kulturen med mera. Även det som sker i naturen och klimatet påverkar oss. Ystad kommun är inget undantag. Vi är en del av omvärlden. Det är därför som valet till Europaparlamentet nu den 25 maj och valen i september är så viktiga.

Klimatförändringarna är här. Forskare och andra pratar om att just nu befinner vi oss i ett "fönster" som gör det möjligt att mildra, kanske stoppa, dessa förändringar. Tyvärr finns det en senfärdighet i klimatarbetet från de som styr Sverige och i EU som gör att det som för ett par år sedan verkade utgöra hopp om möjligheter har förbytts i det motsatta. Nya rapporter visar att delar av glaciärsmältningen i Antarktis går nu inte att stoppa och cykloner tar nya banor. Följdeffekten blir höjda havsnivåer, vilket i sin tur kommer att påverka oss i Ystads kommun.

Risken för översvämningar ökar med hjälp av höjda havsnivåer som kommer att påverka landområden runt om i hela världen, vårt avlånga land och här i Ystad. Både Sandskogen och delar av innerstaden riskerar att drabbas av detta om havsnivån ökar. Dessa delar hotas av att läggas under havsytan. Extrema skyfall riskerar att bli allt mer vanliga.

Vi socialdemokrater är mycket oroliga över klimatet och de förändringar som sker och kommer att ske. I Ystad bedriver vi en politik som grundar sig på det hållbara samhället. Det handlar om social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och demokratisk hållbarhet.

I kommunfullmäktige har vi lagt skarpa förslag på hur vi som kommun ska kunna ta ett större ansvar, och göra vårt för att stoppa upp klimatförändringarna.

Det har varit exempelvis

1: Att upphandlingar och inköp av varor ska uppfylla sociala, etiska och miljökrav.

2: Att Ystads kommun ska bli en Fairtrade City.

Dessa två har godkänts av kommunfullmäktige.

Vi har också fått igenom att byaprogram ska tas fram tillsammans med invånarna i byarna. Vidare driver vi på för ökad andel av ekologisk mat i våra skolor, att det upprättas skyddszoner runt våra vattendrag, att kommunen ska vara en fossilfri kommun till 2020, god hushållning av naturresurserna, satsa på miljövänligt byggande, arbete för att ta fram biogastankställe med mera.

Dessa förslag handlar om att påverkan på klimatet och miljön ska minska så mycket det bara går. I och med att allt hänger ihop i världen innebär det att det vi kan göra också innebär förbättringar för andra. Det är ett gemensamt ansvar som vi alla ska ta. Det går inte att slå sig till ro och vara nöjd med det som har gjorts. Vi måste ta ett större ansvar. Nu gäller det att en ny politik tar vid som gör det möjligt att vi kan begränsa rejält klimatförändringarnas påverkan men också ta avstamp för något nytt och bättre. Den gröna ekonomin och gröna samhället tillhör framtiden.

Valet till Europaparlamentet och valen i september handlar om vilket Europa och Sverige, Skåne och Ystad du vill leva i. Vi tar klimathotet på allvar. En röst på socialdemokraterna är en röst för en annan och bättre färdriktning.

Socialdemokraterna i Ystad om att vi klarar miljö- och klimatutmaningarna. Vår jingel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar