söndag 11 maj 2014

Gör ett val för en bättre framtid

Framtiden.

I samma ord ryms både rädsla och hopp. Rädsla, över att det som skapar problem i dag och de problem som finns ska fortsätta in i framtiden. Hopp, om att framtiden ska bära med sig lösningar och förbättringar som gör att det blir lättare att leva.

Framtiden ska vi möta utifrån en styrkeposition. De problem som finns i dag ska vi ha lösningar på och visa på hur vi därmed kan gå in i framtiden stärkta. Framtidens utmaningar ska vi också visa på hur vi vill lösa. Det är detta politiken är till för. Vårt samhälle och alla vi som bor här möter dagligen utmaningar som vi till en del kan lösa själva men mycket behöver göras tillsammans. Politiken är det verktyg vi behöver använda för att bygga en bättre morgondag.

Vi socialdemokrater är framtidspartiet. Vi pratar om nuet och framtiden och visar vad vi vill. Vår politik är inriktad på att lösa problem och investera i en bättre morgondag.

Ett av de problem vi har i dag är att inom offentlig sektor erbjuds inte heltider som grund. Rätten till heltid lyser med sin frånvaro. Deltidsanställning skapar problem för dem som har det. Inte bara i dag utan också i framtiden. De som drabbas mesta av detta är kvinnor. Livsinkomsten är 3,5 miljoner kronor lägre än för heltidsarbetande män. Lägre inkomst innebär mindre konsumtionsutrymme. En lön som räcker till det nödvändigaste skapar en stress. Bygga en framtid utifrån den här formen av anställning är mycket svårt. Pensionen blir också drabbad där deltidsarbetande får en mycket lägre pension. Människor tvingas leva som fattigpensionärer.

Samtidigt är de inne och arbetar när det är som intensivast. Kvinnorna slits ut i snabbare takt. Deltider innebär också att det måste arbetas mer för att kunna ha en inkomst som det går att leva på. Det blir många arbetspass under en månad, mer än vid en heltid, med litet eller inget utrymme alls för vila. Sjukskrivningarna ökar för denna grupp, vilket i sin tur leder till sämre livsinkomst och pension.

Det här är ett problem i dag och definitivt ett accelererande problem i framtiden. Det är populärt från arbetsgivarnas sida att erbjuda dessa. Vi kan se det i Ystads kommun. Vi kan se det i andra kommuner.

Vi socialdemokrater anser att det måste bli ett stopp för detta. Det är dags att heltid blir en rättighet och ska ligga till grund för en anställning inom offentlig sektor. Det handlar om jämställdhet och uppvärdera det människor gör inom offentlig sektor. Lösningar finns men det finns en seghet som vi inte accepterar. Heltid ska införas. På det sättet får människor ett arbete som de kan leva på och bygga sin framtid utifrån ur en starkare position. Framtiden ska kännas och vara hoppfull. Det är dags för förändring för en bättre framtid.

Martin Moberg skriver att Stefan Löfvens förslag är mycket bra. Katrine Kielos tar upp om prata politik, inte bara siffror. Johan Westerholm om Katrine Kielos ledarartikel. Lena Mellin har helt rätt i att EU-valet är lika viktigt som riksdagsvalet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar