söndag 25 maj 2014

In med jämlikheten - ut med ojämlikheten

Jag hade inte nått dit jag är i dag utan byggandet av det jämlika samhälle som socialdemokraterna bedrev när jag växte upp. Det hade ingen annan heller i min generation gjort, liksom de generationer som mina syskon tillhör. Vi fick möjligheter i livet att finna våra vägar framåt in i framtiden där vi har kunnat förverkliga våra idéer och drömmar. Det gör mig allvarligt bekymrad att människor som nu växer upp, som nu går ut i arbetslivet och vidare i studier inte får samma chanser. Inte bara dem utan alla andra också. Återvändsgränder skapas och tvingar in människor i banor som inte för det hela framåt. Klassklyftorna ökar och möjligheterna minskar. Därmed ökar ojämlikheten allt mer. Det är dags för förändring.

Jämlikhet handlar om att sudda ut klassklyftorna. I centrum finns alla människors lika värde. Det finns lika rättigheter skyddade av lagen och som alla har rätt till. Detta oavsett bakgrund, inkomster, ålder med mera. Det finns en rätt till samhällets välfärdstjänster och resurser, exempelvis i form av utbildning, sjukvård, omsorg och socialförsäkringar. Via den kommer vi närmare varandra och klyftorna försvinner.

Under min uppväxt satsades det på en bra skola. Via den fick jag och mina jämnåriga en bra utbildning som rustade oss både för vidare studier och arbetslivet. Det fanns också andra olika vägar som det gick att ta för att kunna bli det man ville bli. Jag själv insåg att den utbildning jag tog på gymnasiet var inte det jag ville arbeta med i framtiden. Istället satsade jag på att utbilda mig vidare genom komvux. Idéen var att läsa till att bli officer men vägen gick åt ett annat håll, via högskola till att bli gymnasielärare.

Satsningar på komvux och utbyggnad av högskolan var och är två viktiga steg i att bygga ett jämlikt samhälle. Socialdemokratin har hela tiden satsat på utbildning. Det är via den som människor kan ges nya möjligheter att själv välja vägar in i framtiden. Fattigdom och utsatthet kan därmed lämnas. Utbildning är den bästa vägen till att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Fler och fler ska få möjlighet att utbilda sig. Tack vare det kunde jag ta den vägen till att arbeta med det som jag själv ville göra och tyckte om. Mina år som lärare har gett mig mycket. Jag har personligen sett hur en god utbildning har lyft eleverna till nya nivåer och stärkt deras möjligheter. Samma erfarenheter ser jag i dag som arbetsförmedlare. De som har en bra utbildning har större möjlighet att inte drabbas av arbetslöshet.

I dag är det så att de som har en utbildningsnivå som grundskola eller hoppat av gymnasiet drabbas i större omfattning av arbetslöshet. De är de första som får lämna en anställning och hamnar i allt längre perioder i arbetslöshet.

Jag anser att en god utbildning måste alla människor få. I dagens globala värld med den allt mer ökande globalisering och konkurrensen är utbildning en viktig nyckel. Just nu har vi en regering som inte satsar på utbildning som en väg in i framtiden. Istället är det utbildning som vissa ska få lov att använda sig av. Resten tvingas in i stuprör och sedan in i en återvändsgränd. Komvux har rustats ned, antalet högskoleplatser minskar och arbetsmarknadsutbildningarna är det få av. Vill du investera vidare i dig själv med hjälp av utbildning är den vägen begränsad.

Utbildning är något som öppnar upp ett antal dörrar för människor. Med hjälp av den går det att förverkliga sina egna drömmar, lämna och skapa sig något nytt utifrån egna meriter och egen fri vilja. Utbildning är vägen framåt och minskar på ojämlikheten. Det är dags för förändring.

Vår politik om skola och utbildning. Katrine Kielos om att väljarna har makten. Om EU-valet. Om att det finns olika villkor i EU. DN live från EU-valet. Mer om valet och andra intressanta tankar på S-bloggar.

2 kommentarer:

  1. Men dom som inte vill utbilda sig? De som skiter i skolan och drar runt på stan istället? Hur många chanser skall de få?

    SvaraRadera
  2. Så många som det behövs. Vi kan inte tappa människor ut utanför samhället. Om en av dem hamnar utanför samhället är risken stor att den kan ha kostat samhället 100 miljoner kronor vid 40-års ålder. Samtidigt har den personen förlorat värdefulla år som inte går att få igen. Så vi måste bygga ett jämlikt samhälle. Alla vinner på det.

    SvaraRadera