onsdag 21 maj 2014

Vi behöver ett bättre arbetsliv

Ett arbete är något som vi alla vill ha. Ett arbete som det går att få en inkomst från som det går att leva på och bygga sig en framtid utifrån. Ett arbete som är stimulerande, som vi känner utmanar vårt kunnande och därmed tar våra kunskaper och nyfikenhet ett steg längre. Ett arbete där vi har trevliga arbetskamrater, arbetsklimat och arbetsmiljö som skyddar oss. Tyvärr är det sistnämnda något som inte sker som det borde göra. Det blir allt tuffare i arbetslivet vilket leder till sjukskrivningar, arbetsskador (112 000 för 2012) och tyvärr också dödsolyckor i arbetet. Här behövs det nu en rejält förändring. Det är därmed mycket allvarligt att EU-kommissionen och den svenska regeringen tycker det är okej att det ska göras undantag för arbetsmiljöregler för upp till 99 procent av alla svenska arbetsgivare.

Arbetslivet har alltid ställt krav på människor men i takt med att arbetsgivare vill ha ut allt högre vinst, vill ha ut allt mer ur varje anställd skruvas tempot, intensiteten och slitet sig upp bit för bit. Istället för att vi får ett arbetsliv som utvecklas i en riktning som gör att vi blir allt fler som orkar arbeta allt längre och där vi slipper arbetsskador och att människor dör i arbetet blir det tvärtom. Människor slits ut. Människor skadas och dör. Det är helt oacceptabelt.

I EU finns det ett förslag som går ut på att arbetsgivare med upp till 250 anställda ska få lov att slippa följa arbetsmiljölagar. Dessa ses som hinder. Det är allvarligt när vi har ett högerstyre i EU som vill försämra arbetsmiljöskyddet för alla löntagare. En bra arbetsmiljö är ett skydd för alla som jobbar. Det gör att vi slipper gå till jobbet och fundera om vi kommer att komma helskinnade hem eller bli skadade eller ännu värre. Så här får det inte lov att vara.

Det behövs istället i Europa och i Sverige byggas ett nytt arbetsliv som gör att arbetsmiljön blir bättre och bättre, som minimerar rejält riskerna med att skadas eller dö på arbetsplatsen, som gör att vi orkar och kan arbeta tills vi är 65 år och som skapar ordning och reda. Något som vi socialdemokrater kämpar för.

Förutom avtal mellan arbetsmarknadens parter behövs det en starkare lagstiftning på detta området, både i EU och i Sverige. Det behövs också nya resurser för att Arbetsmiljöverket ska kunna göra ännu fler inspektioner, komma med tips, råd, följa upp men också kunna ta krafttag mot de som inte följer arbetsmiljölagstiftningen. Även om alliansen är mot det ska vi satsa på arbetslivsforskningen igen. Här låg Sverige i framkant vilket gjorde att arbetsmiljön kunde bli bättre. Tyvärr tog Fredrik Reinfeldt bort detta.

Vi socialdemokrater anser att våra arbetsliv är värda en bättre arbetsmiljö. Det är därmed dags för förändring.

Aftonbladet om att skydda anställda. Fler äldre vill jobba längre men hälsan sätter stopp. Om misären i transportbranschen. Martin Moberg skriver om vilka villkor som ska gälla. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar