lördag 14 juni 2014

Arbetslöshet ökar ojämlikheten och ojämställdheten

I dag är det exakt tre månader kvar till valet den 14 september. Det är ett val som avgör vilken väg som Sverige ska ta. Antingen fortsätta på den vägen som är inslagen på nu eller en annan färdriktning som skapar nya möjligheter för människor. Valet handlar med andra ord om den framtid som vi vill att Sverige ska ha och hur den politik ser ut som ska ta oss dit.

Vi socialdemokrater bygger vår politik på att vi vill bygga ett jämlikt och jämställt samhälle som skapar nya vägar för människor in i framtiden. För att lyckas med det handlar det om att ha ett hållbart samhälle som vilar på social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och demokratisk hållbarhet. Utan denna hållbarhet förstör vi vår planet och slösar bort människors förmåga, liv, vilja och möjligheter.

Massarbetslösheten har bitit sig fast i Sverige. Den är ett typexempel på hur ett land har misslyckats med den sociala hållbarheten. Människors förmågor och kapacitet slösas bort. De får inte möjligheten att vara med och bygga sin egen respektive samhällets framtid. Den håller tillbaka människor och ger dem inga möjligheter att blomstra. Varje dag träffar jag arbetslösa människor som inget hellre vill än arbeta och på det sättet vara med och bidra till samhället blir bättre.

I grunden innebär också arbetslöshet att ojämlikheten ökar mellan människor i samhället. Arbetslösa får en sämre ekonomi samtidigt som synen på dem är sådan att de ses som andra klassens medborgare. När massarbetslösheten biter sig fast innebär det att ojämlikheten cementeras och fattigdomen breder ut sig. Folkhälsan försämras. Barn får försämrade vägar in i framtiden. Rädslan dominerar, något som också påverkar oss alla. Vi blir rädda för att förlora jobbet då det innebär att den grund vi står på smulas sönder under våra fötter. Arbetslösheten isolerar oss, begränsar våra möjligheter och gör att vi inte kan bygga en framtid. Det innebär också att ojämställdheten ökar då människor glider ifrån varandra, synen på den "andre" blir mer utifrån en fientlig synvinkel och att trycka ned och försämra för andra människor blir en strategi för överlevnad. I hela samhället går detta att se.

För att vi ska kunna bygga ett jämlikt och jämställt samhälle behöver massarbetslösheten försvinna. Kampen mot arbetslösheten och kampen för att fler jobb ska skapas är mycket viktigt i detta. Med arbeten som det går att leva på, som är utvecklande och ger mervärde får människor chansen att skapa sig en framtid. En framtid som skapar trygghet, delaktighet och frihet för den enskilde men också för samhället. Alla blir vinnare på detta. Socialdemokratin står för en annan väg och en annan vision där du är i centrum. Hur du vill ha det avgör du i valet om exakt tre månader.

Göran Johansson tar upp om kampen om arbetsmarknadspolitiken. Martin Moberg lyfter upp om de utsattas situation.

2 kommentarer:

  1. Det var ju M och S som tillsammans drev igenom de extremt överdrivna rapporteringsreglerna till a-kassorna från 1/9 förra året. Dessa två partier delar i stort sett samma syn på hur arbetslinjen ska bedrivas.

    S går till val på M:s politik nästan ograverad så om man vill ha riktig förändring förutom skifte av politiker på några poster bör man rösta på andra partier.

    SvaraRadera
  2. Hade inte massarbetslösheten bitit sig fast redan 2006 under S-regeringen trots god global ekonomi då ...

    SvaraRadera