måndag 16 juni 2014

Nu är det dags för en jämlik skola i Sverige

I augusti kommer en ny generation barn att börja skolan. Nästintill allihop känner en glädje av att börja, att få lov att läsa, lära och få nya kamrater. Samtidigt oroar sig många föräldrar över om skolan som har valts håller rätt kvalitet, om deras barn kommer att kunna gå igenom grundskolan och få rätt kunskaper och färdigheter för att därefter söka sig in till rätt gymnasie, och där få rätt kunskaper och färdigheter med sig ut i arbetslivet. Det är en gnagande oro som bottnar i kunskapen om att i dagens Sverige tillåts inte alla barn att få lov att blomstra.

Tyvärr är det så att 25-30 procent av alla ungdomar som börjar gymnasiet fullföljer inte den som det är tänkt. Efter genomgången grundskola var det 12,4 procent (Skolverket) 2013 som inte var behöriga. Närmare 23 procent av eleverna i grundskolans årskurs nio saknade betyg i ett eller flera ämnen. I dag spelar föräldrarnas utbildningsbakgrund stor roll för om deras barn ska kunna klara av skolan eller inte. Vi har med andra ord ett skolsystem som segregerar och som inte längre kompenserar eleverna och som utvecklar dem och bildar. Skolan som var tänkt att ge nya chanser och möjligheter i livet har blivit en instans som begränsar och låser in. Det får vara nog nu.

Den jämlika skolan som en gång fanns i Sverige, och hade som uppgift att samhället skulle satsa på barnen så att de en dag skulle kunna vara med och bidra till allas vår framtid, är i dag borta. Istället är det en plats där ojämlikheten förstärks och slår undan benen på barnen och ungdomarna. Det har blivit en tummelplats för politiker som inte har en aning om vad skolan innebär och för riskkapitalbolag som bara vill tjäna pengar. Lärarna gör allt vad de kan men kämpar i en motvind av en orkans styrka.

Nu i juni har elever gått ut ur gymnasiet. För många av dem väntar en tuff start i vuxenlivet då skolan inte har skapat de rätta förutsättningar. Samtidigt har de andra kamrater som inte gick ur skolan och som är fast i arbetslöshet och utanförskap. Oroliga föräldrar undrar över hur det ska gå och tar på sig skulden för det hela. Dessa ungdomar riskerar att bli en underklass i Sverige som kommer under långa perioder att vara arbetslösa. När de får ett arbete är det med osäkra timanställningar eller kortare anställningar där de är de första som får gå vid sämre tider. Risken för sjukdomar ökar också.

Det är med andra ord rätt att göra rejäla investeringar i den svenska skolan. Det vinner alla på. Sverige varken kan eller ska svika våra unga. Det är därmed dags att satsa på den svenska skolan igen.

Jag kommer att i en serieblogginlägg diskutera den jämlika skolan och hur denna ska skapas. Martin Moberg tar upp vikten av att gå med på schysta villkor. Bengt Silfverstrand funderar. 

1 kommentar:

  1. Håller helt med dig, Roger! Skolan i Sverige idag är allt ifrån jämlik. Den är inte gemensam, inte rättvis, inte socialt sammanhållen. Den starkt segregerad. Den är dessutom idag Europas sämsta skola. Det finns många anledningar till detta. En viktig orsak är den uppdelning, som sker genom parallellskolesystemet. Det är verkligen mer än hög tid att på allvar och med resultat ta sig an denna fråga! Vi som har varit verksamma i skolan och följt utvecklingen under hela vårt liv ser med verkligt stor oro på avsaknaden av de rätta och verkningsfulla åtgärderna för att återskapa Europas bästa skola. Det är verkligen många åtgärder som behövs!

    SvaraRadera