söndag 1 juni 2014

Nu är det dags för lösningar för framtiden

Vi i Sverige står inför en rad utmaningar, både i nutid och framtid, som måste klaras av. Valet i september kommer att handla om vad det är för politik som ska för landet in i framtiden och vad det är för lösningar som ska användas. Nu är det dags att lägga EU-valet bakom oss och prata om lösningar för framtiden. Lösningar som jag anser vilar på tre pelare i form av det stöttande samhället, investeringar i utbildning och utveckling av det demokratiska arbetslivet. Tillsammans skapar de förutsättningar för det hållbara samhället och att människor får blomstra.

Jag drivs som socialdemokratisk politiker av att vilja skapa ett samhälle och lägga skarpa förslag som gör att vi får ett hållbart samhälle där människor kan blomstra. Det är ledsamt att vi i dag har ett samhälle där det är precis tvärtom. Människor får inte möjlighet till att blomstra.

Det handlar inte om att komma med enkla lösningar och använda sig av flashiga slogans och begrepp hur coolt det än verkar vara. Istället behövs det en helhetspolitik för att det ska bli stabilt och vara på lång sikt.

Vi socialdemokrater går till val utifrån tre grundpelare som vi anser tillsammans behövs för att vi ska få ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle handlar om social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Till detta vill jag lägga demokratisk hållbarhet. Många partiers politik bygger oftast på ett av dessa "hållbarheter" medan socialdemokraternas bygger på alla. För att vi ska lyckas i Sverige krävs alla "hållbarheterna" för att vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle och hållbar framtid där det råder jämlikhet, jämställdhet, frihet och solidaritet.

De tre grundpelarna är

1: Stöttande samhälle.
2: Investering i utbildning.
3: Utveckling av det demokratiska arbetslivet.

Våra sakpolitiska förslag bottnar i dessa och tillsammans skapas en helhet som handlar om att människor ska få möjlighet att blomstra. För i grunden handlar det om att vi behöver ett samhälle där vi alla får möjlighet att blomstra utan att någon hamnar utanför eller att vi förstör vår planet. Om människor får möjlighet att blomstra skapas också hopp om en bättre framtid och ansvarstagande för nutid och framtid. Det är detta som vi socialdemokrater satsar på. Hoppas du vill vara med i detta.

Italiens socialdemokrater blomstrar. Massarbetslösheten består - arbetslösheten ökade i april. Ungdomsarbetslösheten ökar. Peter Wolodarski i en analys av EU-valet. Martin Moberg skriver om vikten av att tänka på landsbygden och inte bara komma med falshiga förslag. Ola Möller har funderingar på friåret. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar