torsdag 26 juni 2014

Skånska kommuner går miste om inkomster - när ska alliansen göra något åt det?

Under två dagar har jag varit på två mycket inspirerande och intressanta kandidatdagar för oss som är riksdagskandidater för socialdemokraterna. Vi har fått mycket information, knackat dörr, utbildning, lärt känna varandra och tagit del av andra saker som vi behöver. Under tiden har vi umgåtts med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. En av dem som jag lyssnade på var Leif Jakobsson (S) från Malmö som i går debatterade med Anders Borg i en viktig fråga för oss som bor i Skåne. Tyvärr verkar Anders Borg strunta helt i det som togs upp.

Varje dag pendlar tusentals skåningar och i Skåne bosatta danskar över Öresund för att jobba. Öresundsregionen ses som en av de hetaste tillväxtregionerna i Europa. I det skatteavtal som finns mellan Sverige och Danmark är det så att där dessa personer arbetar där betalar de också sin skatt. I Sverige är det tvärtom. Där vi bor, och tar del av välfärden med mera, är där som vi betalar skatt. I och med detta skatteavtal missar de skånska kommunerna många miljoner kronor som hade kunnat användas till välfärden.

Det är synd att alliansregeringen under sin tid vid makten har struntat i detta, trots att riksdagen faktiskt har beslutat om att det är dags för att ta itu med skatteavtalet och lösa det hela. Det vi socialdemokrater vill är att de som arbetar i Danmark och bor i Sverige ska betala sin skatt här. 

Det är mycket viktigt att det sker en omförhandling av avtalet. Här finns en orimlighet i att de som bor i Skåne och arbetar i Danmark ska betala skatt i det andra landet. Även om de skånska kommunerna får en viss kompensation är det långt ifrån det som det skulle vara. Anders Borgs och alliansregeringens nonchalans mot Skåne i detta är inte acceptabelt.

Vi socialdemokrater i Skåne tar denna fight och vill se en förändring. Jag anser att vi måste omförhandla detta avtal.

Peter Johansson lyfter fram att i valet kommer det att stå mellan partier som lägger skarpa förslag och de som bara gnäller. Ola Möller tar upp om hur det är i Helsingborg. Martin Moberg skriver om att Fredrik Reinfeldt behöver sätta sig i skolbänken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar