måndag 23 juni 2014

Sverige är i behov av en ny industri- och näringslivspolitik

I Sverige, liksom i större delen av Europa, behövs det ett nytt tänkande. Under alldeles för många år har nyliberalismen fått lov att härja fritt. Vi har facit i dag. Massarbetslöshet i Sverige och Europa. Fler fattiga. Jobben försvinner och i dess spår kommer hopplöshet och en syn på framtiden som negativ. Välfärden rustas ned och människor tvingas att själva köpa tilläggsförsäkringar av olika slag. Samtidigt som vissa grupper får det allt bättre. Ojämlikheten breder ut sig där vd:ar har löner som springer allt fortare iväg från den som jobbar. Klyftorna ökar mest i Sverige.

Vi måste börja skapa de positiva cirklarna igen i Sverige. Det gäller att återfå tron på att framtiden blir bättre än vad den är i dag. Det behövs en politik som skapar möjligheter för människor att själva kunna forma sin framtid med hjälp av ett stöttande samhälle, investeringar i kunskap och ett demokratiskt arbetsliv. Med andra ord en politik som satsar på jämlikhet och jämställdhet.

Runt om i Sverige har många kunnat se hur jobben har försvunnit. Det har varit bra betalda arbeten inom främst industrin. Dessa har ersatts av arbetslöshet och/eller jobb som ger lägre betalt. Det här är en utveckling som inte är unik för Sverige utan kan ses i flera länder. Problemet är att det har saknats en politik för att kunna möta denna utveckling under de senaste åren.

Sverige saknar i dag en aktiv näringslivspolitik. En näringslivspolitik som går "all-in" för att stärka svensk konkurrenskraft, ta fram nya jobb inom nya näringsgrenar samtidigt som man stärker upp de"äldre" näringsgrenarna. Istället för att som Fredrik Reinfeldt säga att industrijobben är i princip "basically gone" och vilja ha fler låglönejobb i Sverige borde det satsas rejält på att ta fram nya industrijobb, välbetalda jobb och jobb som skapar nya jobb.

Ett samhälle som vill investera i människor och i att nya bra betalda jobb skapas har större möjlighet att bli ett jämlikt samhälle. Genom bra betalda arbeten ökar skatteintäkterna som i sin tur innebär mer resurser till välfärden och omfördelning, gör att det går att investera i utbildning. Utbildning och kompetensutveckling stärker den svenska arbetskraften som i sin tur kan ta de nya jobben som kräver högre kunskapsinnehåll.

Sverige behöver med andra ord en aktiv närlingslivspolitik och industripolitik som tar tag i den framtida utmaningarna inom exempelvis klimatomställning, en fossilfri fordonsflotta, ren energiframställning, rena transporter och transportnätverk, utbyggd järnväg och kollektivtrafik, grönt byggande, utveckling av IT och kunskapsintensiv produktion. Dessa branscher skapar en rad nya jobb inom andra områden i den svenska ekonomin. Genom att satsa kan Sverige får fram nya industrijobb och vara först in i det nya hållbara samhället. Varför vänta?

Martin Moberg skriver om att framtiden för svensk arbetsmarknad ligger i trygga anställning, tillsvidareanställningar. Fredrik Reinfeldt underkänner väljarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar