tisdag 22 juli 2014

Arbetslivet ska skapa möjligheter, inte låta oss skadas eller dö

Det är många som varje dag går till arbetet, vecka ut och vecka in året runt. Arbetsplatsen är den plats där de som arbetar spenderar en stor del av sin dag. Det borde därmed vara en plats som är säker. Tyvärr är det inte så. Förra året skadades över 30 000 personer på sin arbetsplats. Under samma år dog 34 stycken i arbetsplatsolyckor. Så här långt under 2014 är det 23 personer som har förolyckats. Det här är något som nu måste tas itu med på allvar. Ingen ska behöva skadas eller dö på sin arbetsplats.

Sverige har innan varit känt i hela världen för att ligga i framkanten när det handlar om arbetsmiljö. En god och hälsosam arbetsmiljö är en investering i människor. Tyvärr valde alliansen när den tillträdde att ta bort Arbetslivsinstitutet och skära ned på resurserna till Arbetsmiljöverket. Det har gjort att forskningen har stannat upp och färre kartläggningar av arbetsmiljön har skett. De inspektörer som arbetar på Arbetsmiljöverket skulle behöva göra många, många inspektioner för att se till att arbetsmiljön är god men tyvärr sätter resursbrist stopp för det.

Många kan vittna om en allt tuffare och allt mer stressande arbetsmiljö. Regler kringgås av mindre nogräknade arbetsgivare som gör att anställda utsätts för faror som annars inte hade uppstått. Det leder till skador och att människor dör. Ökad stress leder till trötta och slutkörda medarbetare. Det leder till skador och sjukdomar kopplade till arbetsplatsen. Ett allt mer uppskruvat arbetstempo där arbetsmiljö och arbetsrätt kringskärs beror på vinstjakt. Det gäller att krama ut varenda krona i vinst. En vinst som skapas genom att göra det sämre.

Svensk arbetsmarknad har fått se nya arbetare komma från andra länder. De utnyttjas hårt av mindre nogräknade arbetsgivare. Arbetsgivare som mer än gärna låter bli att tala om hur svensk arbetsmiljölagstiftning säger. Många arbetar utan skyddskläder med farliga kemikalier, i damm med mera. En del kan vara uppe och vingla på dåliga stegar x-antal meter upp i luften där arbetsmiljöreglerna säger att de ska ha en lift, något som arbetsgivaren inte har informerat de anställda från utlandet om. Arbetsdagarna är långa, liksom övertiden, till löner som är låga.

Ingen ska behöva skadas på sin arbetsplats. Ingen ska behöva dö på sin arbetsplats. Socialdemokraterna har bland annat lagt ett förslag i riksdagen om nollvision för dödsolyckor i arbetslivet men tyvärr gick alliansen och Sd ihop och röstade ned det förslaget. I Sverige, men även i Europa, behöver reglerna för arbetsmiljön bli bättre. Staten behöver sätta upp mål som ska följas med ökade resurser. Mer pengar behöver satsas på Arbetsmiljöverket. Forskningen om arbetsmiljön, om hur arbetsmiljön ska bli bättre med mera måste också få resurser och ett samlat fokus.

Den nedmontering av arbetsmiljön vi ser måste få ett slut. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar