söndag 20 juli 2014

Det är dags att ge ungdomarna nya möjligheter

En av de viktigaste investeringarna som en nation kan göra är i sina unga. Det är de kommande generationerna som vi har lånat jorden av och bygger ett samhälle för. Ett samhälle som ska vara bättre än det som nu finns för att det ska skapa nya möjligheter för dem att forma sin egen framtid. För att lyckas krävs det aktiv politik. Tyvärr har det inte skett men nu är det dags för förändring.

Många av dagens unga är i en mycket svår situation. De är antingen mitt ute i ett liv eller på väg ut i det där de står ensamma mot en rad tuffa utmaningar. Tidigare generationer har sett som uppgift att inte bara göra det bättre för dem själva utan framför allt för sina barn och de som sedan kommer. Ett stöttande samhälle har byggts upp för att genom det ska det skapas nya chanser att kunna forma sin egen framtid med hjälp av.

Jag är själv en av alla dem som har fått denna gåva och med hjälp av den byggt min framtid. Det stöttande samhället har varit nyckeln för människor att bli det man själv vill bli. Ens arv har inte styrt färdriktningen. Vi själva har fått välja och kunnat ta oss dit vi vill. Dagens ungdomar har inte de möjligheterna. Det är vår skyldighet att se till så att de som gav oss detta återbetalar vi till samtidigt som vi för deras arv vidare till kommande generationer.

Ungdomarna i dag möter ett samhälle som tycker att de ska klara sig själva utan stöttning, eller minimal sådan. Hur det går för ungdomarna är det upp till dem själva. Det vill säga att går det inte har ungdomarna sig själva att skylla. Så ska det inte vara.

Ungdomsarbetslösheten är på 22,1 procent och det råder massarbetslöshet, långtidsarbetslösheten ökar, sysslolösheten bland ungdomarna är mycket hög och många ungdomar får inte möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Sms-anställningar, korttidsvikariat, timvikariat med flera osäkra anställningar är vanligt. Provjobba utan lön råkar också de unga ut för. Arbetsrätten urholkas, försämrad arbetsmiljö, långa arbetsdagar till låga löner. Skolan klarar inte av sitt uppdrag på samma sätt som innan.

Elever går ur skolan med bristande kunskaper, måste lämna skolan i förtid och liknande som försvårar deras möjligheter. 20 000 platser på högskolan har försvunnit, platserna på komvux har minskat liksom platserna på arbetsmarknadsutbildningarna. Bostadsbristen är hög och bostadsköerna är långa. Bostadskarriären börjar senare. Det är speciellt svårt att få ett förstahandskontrakt i områden där jobb finns för de unga. Ojämlikheten ökar där arv och bakgrund blir allt viktigare för hur det går för dig. De som har olika behov får inte dessa tillgodosedda. Psykiatrin klarar inte av att fånga upp alla unga som mår dåligt och som är i behov av hjälp. Ungdomarna upplever att samhället inte satsar på dem.

Sverige är med andra ord på väg att tappa en hel ungdomsgeneration till att leva ett liv som underklass med osäkra anställningar, långa perioder av arbetslöshet och kanske rent av sjukskrivningar, som har en enorm uppförsbacke och tufft liv. Det finns inte längre ett samhälle som stöttar.

Många av oss har hört att vi har lånat denna planet av våra barn och barnbarn. Det är helt rätt. Våra äldre byggde ett samhälle åt oss som skulle vara bättre än det som de själva växte upp i. Vi har en skyldighet att göra samma sak för dem som kommer efter oss. Därmed behövs det en ny politik för Sverige som tar detta på allvar. Så är det inte i dag men valet i september kan ändra på det. Ett nytt stöttande samhälle behöver byggas. Det vill vi socialdemokrater. Jag och många med mig som fått möjlighet att forma vår egen framtid har ett ansvar att se till att andra också får göra detta. För mig är det något som driver mig som politiker. Det är dags för förändring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar