onsdag 23 juli 2014

Det litas mer på SCB än på facken

Fredrik Reinfeldt och hans regering har en retorik där det vurmas för svensk arbetsmarknad och den svenska modellen. I praktisk handling är det något helt annat. Där är det exempelvis nej till nollvision för dödsolyckor i arbetslivet, nej till förstärkt arbetslivsforskning, nej till rätt till heltid, nej till skatteavdrag för medlemskap i fackförening men ja till avdrag för företagare som är med i en arbetsgivarorganisation och nej till en reglering av visstidsanställning. Misstron mot facken är så stor att i frågan om missbruk av visstidsanställningar väljer regeringen Fredrik Reinfeldt istället att låta SCB utreda frågan än litar på facken. Så agerar en regering som inte vill ha med facken att göra.

I Sverige går det att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra utan att det leder till en tillsvidareanställning. Runt om i vårt land kan tusentals människor vittna om hur de fortsätter att arbeta för samma arbetsgivare år ut och år in utan att bli tillsvidareanställd, med all den trygghet och framtidsplanering en sådan anställning ger. EU anser att Sverige måste åtgärda detta och är mycket kritisk till hur visstidsanställningar hanteras. Tunga instanser i vårt land underkänner också regeringens agerande.

Det ska vara ett stopp för att visstidsanställningar staplas ovanpå varandra i Sverige. Det är orimligt att människor som lägger ned sin tid och energi för en arbetsgivare ska behandlas på detta sättet. Här behövs en rejäl förändring och en ny lag som tar bort vissa former av visstidsanställningar och ser till att det staplandet av visstidsanställningar stoppas. Det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla om visstid, inte alliansregeringen. 

Istället för att lita på facken och låta dem utreda frågan om missbruk av visstidsanställningar väljer regeringen Fredrik Reinfeldt att låta SCB utreda frågan. Jag anser att det här är en kraftig misstroendeförklaring mot facken. Ett typexempel på att facken är inget som regeringen i grunden bryr sig om och ser med misstänksamhet på. Samma sak kan vi se hos ystadmoderaterna som i vårt förslag om vita jobb hellre köper in konsulttjänster för att följa upp så att inga missförhållanden sker på en arbetsplats och att avtal följs till punkt och pricka än att använder sig av fackens kunskaper. Så här kan det inte fortgå. Det är dags för förändring.

Calle Fridén skriver om Utöya och om intoleransen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar