söndag 27 juli 2014

En arbetsmarknad där människor utnyttjas - Nej tack!

Det är 2014 i Sverige men det känns som att vi har kastats tillbaka till det tidiga 1900-talets arbetsmarknad, eller rent av USA, där vi arbetstagare pressas från alla håll till att överge våra rättigheter och möjligheter och få försämringar i arbetslivet. Allt är uppbackat av ett nyliberalt system vars mål är att kapitalet ska bli än mer starkt, av mindre nogräknade arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer och av en borgerlig regering som inte gör så mycket för att stärka löntagares rättigheter. Det är nu dags för förändring.

Under de senaste åren har vi kunnat läsa om allt fler konflikter på svensk arbetsmarknad. Konflikter som har sin grund i att arbetsgivare vill stärka sin makt och inflytande på alla vi som arbetar och vill arbetas bekostnad, uppbackad av en liberal ideologi och regering som inte gör något. Det som innan har setts som den svenska modellen (handlar om maktbalans på arbetsmarknaden där samförstånd och kompromisser är viktiga delar tillsammans med tillväxt och lönsamhet i kombination med social utjämning), och varit en styrka för Sverige, har sakta men säkert förbytts i en mer USA-inriktad väg där kapitalet och ägarna får en allt större makt. Det här slår mot oss alla där våra rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden begränsas allt mer.

I dag ligger arbetslösheten på mycket höga 8,0 procent. Det råder massarbetslöshet. Ett läge som gör att löntagare konkurrerar med varandra om varje jobb. En stenhård konkurrens där det går många sökande på varje jobb och de sökande kan spelas ut mot varandra. Med andra ord är det arbetsgivarnas arbetsmarknad. Regeringens så kallade arbetsmarknadspolitik fungerar inte men istället för att komma med ny sådan ska det köras på i gamla spår. Spår som mer än väl försöker att stärka kapitalet framför löntagarna.

Expressen har i ett stort reportage avslöjat hur människor utnyttjas hänsynslöst på den svenska arbetsmarknaden. Utländsk arbetskraft trycks ned och får de sämsta lönerna, arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Det trixas och luras som bara den. I senaste reprotaget går det att läsa om hur Daria tog strid för sina rättigheter men också för sina arbetskamraters rättigheter. En solidarisk handling. För utan denna solidaritet mellan löntagare kan arbetsgivare spela ut oss mot varandra.

När man läser känns det som att vara på en arbetsmarknad som tillhör det förflutna och inte Sverige av i dag. För oss gäller det att bojkotta de arbetsgivare som gör på det här sättet. De förstör för alla seriösa arbetsgivare som inget hellre vill än att satsa på sina medarbetare. Tyvärr dras de också med i detta och får konkurrensnackdelar.

En röst på oss socialdemokrater i valet i september är en röst på att vi ska stärka den svenska arbetsmarknaden så det blir ordning och reda. Det är en röst för att vi ska ha kvar den svenska modellen och utveckla den så att delaktigheten och tryggheten ökar än mer. En trygg anställning med en lön som går att leva på och rättigheter och arbetsmiljö som är bra är viktiga delar till att vi får ett bättre liv och samhälle. Det gör också att klassklyftorna kan minska och jämlikheten och jämställdheten kan öka. Det är dags för det. Det är dags för förändring.

Martin Moberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar