tisdag 8 juli 2014

Förändringens vindar blåser i dag

Jag har under ett par veckor valt att fokusera mer på att läsa in olika material, fördjupat mig i olika ämnen samt varit på besök i både riksdagen samt i Almedalen. Det har varit mycket intryck och nya tankar som har kommit fram. En sak som framgår väl är att det i dagens Sverige och värld blåser förändringens vingar som det gäller att kunna fånga upp på rätt sätt.

Vi har haft ett tankesätt i väst och i Sverige som har haft sina rötter i nyliberalismen, där allt lägre skatter ska göra det bättre för alla - speciellt för de som är rika. Man ska sköta sig själv, allt mindre välfärd som personer själva får betala mer för med mera. Tjäna pengar till varje pris har varit det viktigaste. Fackliga rättigheter ska minska och rullas tillbaka. En arbetsmarknad där fri konkurrens råder där det är lätt att sparka folk, okej med sämre arbetsmiljö och arbetsrätt har varit i centrum. Kraschen 2008-09 satte stopp för denna ideologi. Det råder därmed ett skifte i sättet att tänka och styra över ekonomin och politiken.

Nu finns möjlighet att lägga grunden för ett bättre samhälle som tar tillvara de möjligheter och utmaningar som finns nu och som kommer och som gör att alla får det mycket bättre. Tittar vi runt om oss kan vi se hur de gamla strukturerna från nyliberalismen försöker att försvara sina positioner men trycks sakta men säkert tillbaka. I detta gäller det nu att det skapas något bättre.

Valet i september handlar om vilken väg Sverige ska ta. Antingen fortsätter vi med det gamla där det är bara vissa som blir storvinnare och klyftorna fortsätter att växa i landet. Eller så tar vi en annan väg där vi bygger ihop landet, minskar på ojämlikheten, ökar jämställdheten och satsar på ett hållbart samhälle.

Det blir svårare att få bra service på landsbygden, så ska det inte vara. 

1 kommentar:

  1. Men ?

    Vi satsar ju mer än någonsin på gemensam välfärd !
    Vi tar in mer skatter än någonsin !

    Hur många mer miljarder vill du ta in via skatter, på vilket sätt och hur vill du använda dem ?

    SvaraRadera