onsdag 16 juli 2014

Genom komvux får fler chansen

För mig är det en självklarhet att jag ska göra allt vad jag kan för att andra ska få det bättre. Det är en ledstjärna för mig som politiker och i mitt privatliv. Jag har fått en rad möjligheter i mitt liv som har gjort att jag har kunnat göra olika val som har gjort att jag är där jag är i dag. Utan dessa hade jag inte nått hit och inte fått de chanser som jag har fått. Det är därmed viktigt att vi formar ett samhälle som stöttar och ger nya vägar in i framtiden. Ett viktigt steg är att göra det möjligt för alla som vill att kunna få studera bland på komvux.

Jag är en av alla dem som har studerat på komvux och via dessa studier kunnat satsa vidare. När jag gick på gymnasiet läste jag till att bli teletekniker. Teknik har alltid fascinerat mig och jag tänkte att varför inte jobba med detta också. Sagt och gjort. Jag sökte in och kom in. Dock upptäckte jag att de praktiska momenten var inte det lättaste och att yrket inte tilltalade mig på samma sätt längre. Jag gjorde klart utbildningen men kände att om jag ska kunna ta mig vidare i livet krävs det något annat. Vad visste jag inte då.

Jag slutade gymnasiet 1987. Det var slutet på 80-talet då arbetslösheten var riktigt låg. En arbetslöshet över fyra procent sågs som en katastrof, till skillnad från i dag då en arbetslöshet på åtta procent rycks det i det närmsta axlarna åt och istället hyllas det hur många fler som i dag arbetar från regeringens sida. När jag gick ut skolan jobbade folk och samhället satsade på att människor skulle vara ute i arbetslivet. Jobb var det jag ville ha och det fanns en hel del att välja på.

Efter att ha jobbat blev det dags för militärtjänstgöringen. Officer var ett yrke som jag tyckte var spännande och tack vare mina befäl sporrades jag till att se detta yrke som ett naturligt steg att ta. Jag behövde studera upp några betyg. Efter lumpen tog det mig ett år innan jag valde att studera igen. Denna gång på komvux.

För mig innebar komvux helt nya möjligheter. Jag gick ifrån att från början ha tänkt att bara läsa in de ämnen jag behövde till att läsa in ett helt nytt gymnasiebetyg som gav full högskolebehörighet. Mina valmöjligheter vad jag skulle göra med min nya framtid som fanns framför mig var mycket större jämfört med tidigare. Tanken på att bli officer hade nu ändrats till att bli gymnasielärare. Jag sökte in till lärarhögskolan i Malmö. Facit är att jag är i dag utbildad gymnasielärare och har arbetat som det i ett antal år. Nu arbetar jag som arbetsförmedlare och gör allt vad jag kan för att hjälpa människor att få ett nytt jobb eller att börja studera. Detta tack vare högskoleutbildning och i grunden möjligheten att få studera på komvux.

Det är tack vare studier på komvux som gjorde att jag fick en ny bas att ta avstamp ifrån. Ett avstamp som skapade nya vägar in i framtiden och som har gjort att jag är där jag är i dag i livet. I grunden handlar det om det stöttande samhället och att det har funnits där för mig och miljoner andra i vårt land. Genom komvux har vi kunnat ta nya steg och forma våra egna liv.

Det är därmed viktigt att slå vakt om komvux centrala roll i det livslånga lärandet. Komvux är en plats där nya möjligheter skapas. Rätten att få ett gymnasiebetyg är mycket viktigt. Här läggs grunden för antingen vidare studier eller att gå starkare ut i arbetslivet och ökade möjligheter till arbete, antingen som anställd eller som företagare. Vi behöver satsa än mer på komvux som gör att ännu fler kan bygga en ny framtid, oavsett var i livet en person befinner sig. Jag vill att andra ska ha likartade möjligheter som jag själv hade. Det driver mig i mitt politiska liv och det driver socialdemokraterna. För investerar vi i komvux innebär det också att vi får ned arbetslösheten och människor bygger sig en ny framtid. Det är dags att det åter igen satsas på komvux i Sverige. 

Monica Green berättar om vad socialdemokraterna vill göra åt ungdomsarbetslösheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar