måndag 21 juli 2014

Hur väl rustat står Sverige inför detta?

Världen är i ständig rörelse. Runt om oss sker förändringar som påverkar oss förr eller senare. Hur de slår igenom handlar om hur väl vi har rustat oss för att kunna möta dessa. Den tekniska revolution vi är mitt uppe i förändrar och skapar nya hot men också möjligheter. Om 20 år beräknas vartannat jobb ha tagits över av tekniken. Hur väl rustat står Sverige inför detta?

I Sverige rådet det massarbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten ligger på en mycket hög nivå. De som är optimistiska anser att det här är en övergående period för allt fler går i pension vilket gör att deras jobb blir lediga. Det handlar bara om att "underhålla" för tillfället för sedan sjunker arbetslösheten. Problemet med det resonemanget är att det med säkerhet inte blir så. Jobb kan sparas in när anställda går i pension, kan försvinna utomlands eller helt ersättas av teknik. Vi kan också se att prognoserna för arbetslösheten pratar om att 2018 råder det fortfarande massarbetslöshet i Sverige, över sex procent, enligt regeringens egna budget.

Om vi får tro ystadmoderaterna verkar sänkt restaurangmoms och arbetsgivaravgift för unga vara melodin som ska lösa arbetslösheten. Så är inte fallet. För att kunna få bort massarbetslösheten i Sverige krävs helt andra insatser som inte bara får ned den utan kan också hålla nere den permanent.

Sverige är ett av världens rikaste länder. Det är inte givet av historien att vi har varit utsedda att vara det. Nej. Sverige var in på 1800-talet ett av Europas fattigaste länder. Sedan skedde förändringar drivna av landet själv, speciellt arbetarrörelsen. Förändringar gjordes för att skapa ett stöttande samhälle som investerade i utbildning och ett demokratiskt arbetsliv. Utbildning sågs tidigt som en av de viktigaste nycklarna för att människor skulle få utvecklas och Sverige skulle klara sig i den globala konkurrensen. Detta i kombination med en vilja att investera i den senaste infrastrukturen, innovationer och forskning kunde Sverige nå den position vi har haft under lång tid.

Tyvärr står inte landet sig lika starkt som tidigare. Vi har i dag en arbetsmarknadspolitik från regeringen som bygger på att sänkt skatt, hårdare press och sänkta ersättningar är rätt medicin för att arbetslösheten ska sjunka. Det har visat sig inte fungera. Massarbetslösheten består. Den moderatledda regeringen försöker att skylla på den internationella konjunkturen. Just den är ett bevis för att Sverige har valt fel väg.

I ett senare inlägg kommer jag att diskutera vad som behövs för att vända på utvecklingen. Låt oss dock slå fast följande. 80 000 färre arbetslösa hade vi kunnat haft om arbetsgivare hade kunnat finna nya medarbetare som har rätt kompetens. Samtidigt visar det sig att uppemot 53 procent av alla våra jobb kan ha ersatts av teknik. Det här är en klar signal om vad vi måste göra. Satsa stort på utbildning och det livslånga lärandet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar