lördag 12 juli 2014

Riktig politik behövs för att rulla tillbaka de mörka krafterna i samhället

I Europa har vi kunnat se det under lång tid, sedan 1980-talet. I Sverige har det kommit också. Det handlar om högerpartier som mer än gärna skyller det som går fel på invandring och flyktingar. Rasismen breder ut sig och motståndet mot andra människor stärks. En förändring som vi alla ska protestera mot på olika sätt men ska vi få bort det krävs det en offensiv politik som ser till att skapa nya jobb och en stark välfärd som får hela landet att leva. För det som behövs är riktig politik.

I dag slösas människors liv och förmågor bort i spåren av massarbetslösheten och utslagning. Det gäller inte bara ute i resten av Europa utan också i Sverige. Ett samhälle har utvecklats som inte tar tillvara människor. Istället är det andras rättigheter som är i centrum. Personer som sitter på stora resurser och som är beredd att gynna den politik som gynnar dem. Med hjälp av en ideologi som stödde utslagning och att de rika blev ännu rikare har en struktur utvecklats som gör att ojämlikheten ökar allt mer. Med den följer utslagning, nedskärning av välfärden och att allt fler människor lever sina liv som underklass och utanför. När dessa personer känner att samhället struntar i dem växer det fram krafter som är beredd att utnyttja det med enkla förklaringar och lösningar.

För att stoppa denna förändring en gång för alla måste det till en politik med riktiga lösningar som skapar hopp och nya möjligheter för alla människor. Ingen ska känna sig som förlorar utan vinnare som kan bygga sig en egen framtid. Det räcker inte med snygga pamfletter och ord utan det behövs skarpa politiska förslag som kan bli verklighet. Vi behöver investera i vårt nu och framtiden.

1: Nya industrijobb. Industrin är inte död som Fredrik Reinfeldt påstår. Den finns kvar och till exempel utgör tillverkningsindustrin 20 procent av BNP. Svensk kvalitet och utbildad arbetskraft är välkänd över hela världen. Sverige har möjlighet att genom att satsa på ett stort industriprogram hjälpa näringslivet att kunna få fram nya industrijobb. Det handlar om att ta tillbaka industrijobb som försvunnit utomlands (vilket sker men behöver öka), att nya industriföretag skapas och får rätt finanser, att nya innovationer och produkter når marknaden och kan utvecklas industriellt samt satsa på gröna jobb. De gamla som en gång fanns kommer inte tillbaka. Istället är det nya med högre kunskapsinnehåll som kräver mer utbildning. Här kommer därmed punkt två.

2: Gör en storsatsning på utbildning. Det behövs satsas på ett mycket brett kunskapslyft inom en rad områden. Högskolesatsning behövs där vi socialdemokrater vill ha in 16 000 nya platser. Yrkeshögskola och yrkesvux behöver byggas ut. Komvux behöver också nya platser. Arbetsmarknadsutbildningar inriktade på bristyrken samt yrken som efterfrågas lokalt behöver utökas markant. I dag hade 80 000 personer färre varit arbetslösa om de hade fått utbildning. Arbetsgivare säger att de har inte kunnat finna nya medarbetare med rätt kompetens. Antalet motsvarar 80 000 lediga platser. Utbildning är nyckeln både för människor i vårt land och för att arbetsgivare ska kunna utveckla sin verksamhet och nya jobb skapas.

3: Satsning på underhåll av infrastruktur och utbyggd sådan. Järnvägen har i dag stora brister. Tåg kommer inte fram i tid. Tåg spårar ur. Räls går sönder. Underhållet är eftersatt. Samtidigt är vissa järnvägssträckor överbelastade. Regeringen vill göra en satsning på ny järnväg men det ska ske först efter 2018. Det duger inte. Satsningar måste redan komma till nu. Människor ska kunna komma fram till jobb, studier och hem i tid.

4: Renovering och nybyggnationsprogram. Det råder bostadsbrist i samhället. Många, många är utan en bostad. Här behövs det satsas stora summor på att nya bostäder byggs. Det kan rent av vara så att ett nytt miljonprogram för bostäder behöver införas. Människor behöver ett hem. Nya bostäder behöver byggas så människor kan flytta dit jobben finns. Samtidigt finns det stora renoveringsbehov bland hyresrätter och bostadsrätter. Det gäller att ta tag i detta, förbättra bostadsområden och samtidigt få människor i arbete.

Det här är fyra tydliga politiska områden där det genom att göra stora satsningar kan med riktig politik visa hur mycket bättre människor får det. Alla syftar till att nya jobb ska skapas samt att människor ska få rätt utbildning för att kunna få dessa. Med fler i arbete och minskad arbetslöshet, förbättrad livskvalitet och ökade skatteintäkter som leder till att välfärden kan utvecklas får missnöjespartier ingen grogrund eller rekryteringsbas. Sverige och landets invånare är i behov av riktig politik. Det är därmed dags för förändring.

Färre får möjlighet att studera i höst. Socialdemokraternas jobbstrategi. Jobben först. Martin Moberg skriver om att alla i Sverige har inte möjlighet att ha semester. Michaela Leo lyfter fram att för att ha semester krävs det att man har ett jobb

1 kommentar:

  1. Som vanligt inga kommentarer på din propagandasida. Fast det är väl klart, sådant är väl bara i vägen för den som kandiderar på en plats i riksdagen. All kontakt med folket kan vara förödande för propagandan....

    // Jan

    SvaraRadera