måndag 14 juli 2014

Vi måste satsa på att stärka de fackliga rättigheterna och möjligheterna för människor

Något som är lätt att glömma i debatten om hur vi ska kunna bygga en bättre välfärd och samhälle i Sverige, men även i Europa och världen, är de fackliga organisationerna. För utan dem skulle vi inte vara där vi är i dag.

Det är genom starka fackliga organisationer som många ansluter sig till som ett samhälle kan förändras så det blir bra för alla. I USA går det tydligt att se att när facken försvagades började löneutvecklingen att minska för att sedan mer eller mindre stå still. Det har gjort att den så kallade medelklassen har fått det allt svårare medan underklassen har det mycket, mycket tufft. I Sverige har vi kunnat ha kvar löneutveckling och få upp lönerna  genom våra starka fackföreningar men även här är nu fackföreningsrörelsen och därmed vi alla under attack.

Facken blir attackerade ifrån borgerliga partier för att bara se till sitt och sina medlemmars intressen. Det ska hindra bland annat arbetslösa från att ta sig in på arbetsmarknaden sägs det. Det är enkel retorik som inte har ett dugg med verkligheten att göra. I länder där facken är försvagade eller inte får lov att existera har människor det också mycket tuffare och fattigdom är utbredd. Respekten för mänskliga rättigheter är låg eller helt obefintlig. Facken står nämligen för försvaret av demokratin, alla människors lika värde och att alla ska få det bättre.

Det är inte för inte som en stark fackföreningsrörelse i Sverige, men även i Norden i övrigt, har gjort att vi i dag har den standard och förutsättningar som vi har. Arbetarrörelsen tog inte bara striden ute på arbetsplatserna utan såg också till att kämpa för att hela samhället skulle förändras till det bättre. Genom politiska partier kunde denna process gå snabbare fram.

Ett viktigt steg i att vi får ett bättre samhälle, får fart på ekonomin, får ned arbetslösheten, minskar på ojämlikheten och därmed klassklyftorna handlar om att stärka de fackliga organisationerna, de fackliga rättigheterna och möjligheterna.

Det behövs ordning och reda på svensk arbetsmarknad, svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, riva upp Laval-domen, se till så att ett socialt protokoll införs i EU och ta striden nere i EU för att stärka fackliga rättigheter på olika sätt, stopp för staplande av visstidsanställningar, rätt till heltid med mera. Genom dessa åtgärder får vi alla det mycket bättre.

Valet i september handlar om vilken framtid vi vill bygga. Ett mycket viktigt steg är att stärka de fackliga rättigheterna och se till att den som blir anställd också har en trygg anställning.

Bra läsning är Arbetet. LO-bloggen. Utredarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar