torsdag 24 juli 2014

Vill du arbeta för 12 kr i timmen och med dålig arbetsmiljö?

De finns runt om i vårt land. Utländsk arbetskraft som kommer hit för att söka lyckan i Sverige. De hoppas få ett arbete som ger en inkomst och ett bättre liv. Antingen här eller i sitt hemland. Det är en arbetskraft som utnyttjas av mindre nogräknade arbetsgivare som gärna själva vill göra sig en vinst på andras bekostnad. De utsätts också för stora risker som leder till skador och rent av att de dör. Det måste bli ett slut på detta. På svensk arbetsmarknad ska det vara ordning och reda. 

Det går att se i många branscher på svensk arbetsmarknad hur den utländska arbetskraften som kommer hit utnyttjas genom att deras löner pressas ned och de har en dålig arbetsmiljö. Det sägs att de ska ha lön efter kollektivavtal men då gäller det kollektivavtal som de har i de länder de kommer ifrån. Nivåer och avtal som är klart sämre än det vi har på svensk arbetsmarknad. På det sättet dumpas löner och kraven på en god arbetsmiljö och arbetsrätt.

Det drabbas vi alla av och det sätter också press på alla seriösa arbetsgivare som inget hellre vill än att följa svenska kollektivavtal och regler samt lagstiftning efter som det gynnar alla. Oseriösa arbetsgivare  sätter konkurrensen ur spel vilket i sin tur leder till arbetslöshet och utslagning. Det här är något som måste upphöra.

Vi socialdemokrater vill att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och det ska gälla för alla. Det gäller även den utländsk arbetskraften. Då får alla samma utgångsläge, samma trygghet och samma möjligheter. Lex Laval ska rivas upp. Vi vill också ta fram en handlingsplan för att får ordning och redan på svensk arbetsmarknad samt komma tillrätta med lönedumpningen på den svenska arbetsmarknaden.

Det måste nu bli ett slut på att arbetskraften i Sverige utnyttjas och pressas allt hårdare. Det har blivit tuffare, en utveckling som stöds av alliansen och Sd. Det behövs nu en ny färdriktning för landet. En riktning där anställdas rättigheter ökar och förstärks och där vi utvecklar det demokratiska arbetslivet. Det är dags för förändring.

C G Karlsson tar upp om Reinfeldts idealsamhälle. Martin Moberg om att arbeta förebyggande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar