tisdag 12 augusti 2014

Du ska vara trygg om du förlorar jobbet

I massarbetslöshetens Sverige ökar klyftorna, orättvisorna och osäkerheten. Vi upplever alla en ökad otrygghet. Utanförskapet ökar och människor känner att de inte får chansen att komma in. Samhället håller på att glida isär. Rädslan finns också på arbetsmarknaden och leder till att människor är rädda för att förlora jobbet. På det sättet trycks vi alla ned och vi ställs mot varandra och mot andra grupper. En förändring som jag och socialdemokraterna vill ändra på. Vi ska ha mer trygghet i Sverige inte mindre.

Många människor är rädda för att förlora sitt arbete. I Sverige ligger arbetslösheten fast rotat runt åtta procent. Den svenska arbetsmarknadspolitik som alliansen bedriver gör att människor är rädda för att förlora sitt arbete. De som har förlorat det känner att all press läggs på dem att lösa det hela. Arbetslösheten har gått ifrån att vara ett gemensam samhällsproblem till att bli ett problem för individen. Jag tycker det är helt fel. Arbetslöshet är ett problem för alla och vi måste gemensam lösa den.

Ett stöttande samhälle ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik. En person ska inte känna rädsla över att förlora jobbet. Den ska veta om att om arbetet förloras kommer det att finna stöd och trygghet för mig som gör att jag snabbt kan få ett nytt arbete. För att det ska ske behövs följande:

1: En bra a-kassa. I dag får en av tio arbetslösa 80 procent av sin lön i a-kassa. Det gör att tre av tio arbetslösa måste låna pengar för att klara sig. Många tvingas söka sig till socialen för att få hjälp. I dag riskerar du att bli fattig om du förlorar ditt jobb. Ekonomisk trygghet gör att all kraft kan läggas på att finna ett nytt arbete.

2: Satsa stort på utbildning. En person som blir arbetslös ska kunna ha goda möjligheter att få en utbildningsplats som gör att personen förstärker sin kompetens eller kan byta karriär helt och hållet. I dag är det minimalt med platser när det handlar om arbetsmarknadsutbildning. Ett brett Kunskapslyft behöver genomföras som ger arbetslösa nya möjligheter att komma snabbt tillbaka till arbetsmarknaden och vara kvar på den mycket länge.

3: Insatser redan från dag ett. Redan från dag ett ska arbetslösa, oavsett ålder, få insatser som gör att de snabbt kan komma ut i arbete. Det kan handla om praktik eller utbildningsplats som gör att de kan snabbt kan få en ny anställning. Många arbetslösa hade kunnat få arbete på det sättet men på grund av alliansens arbetsmarknadspolitik får de istället vara kvar länge i arbetslöshet.

Det här är tre konkreta förslag som hade gjort att människor hade upplevt att om arbetet förloras kommer samhället att göra allt vad det kan för att stötta mig och investera i min framtid. Tryggheten kommer att öka och massarbetslösheten kommer att minska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar