lördag 2 augusti 2014

En regering som är nöjd har gett upp om framtiden och det slår mot dig

Fredrik Reinfeldt och moderaterna, tillsammans med allianskamraterna, skryter gärna om hur bra det går för Sverige och hur många jobb som har skapats. Det nämns 250 000 och stoltheten är mycket stor. Alla dessa jobb ska vara ett tecken på att alliansen har rätt politik och det finns inget annat att göra. Då är det en befrielse att lyssna på Barack Obama som inte är ett dugg nöjd, trots att över 200 000 nya arbetstillfällen har skapats varje månad de senaste sex månaderna i USA.

I går kom nyheten att den amerikanska ekonomin under sex månader i rad skapat i snitt 200 000 nya jobb varje månad. Barack Obama hade självklart en presskonferens om detta och situationen i den amerikanska ekonomin. Man skulle kunna tro att han skulle stå och vara hur stolt som helst och bara prata om sin egen förträfflighet men det gjordes inte. Istället framfördes kritik mot att viktiga ekonomiska förslag som ska få än mer fart på den amerikanska ekonomin, investeringar för framtiden och att se till så att medelklassen får det bättre inte genomfördes. Det var en svidande kritik mot att den amerikanska politiken inte tog sitt ansvar, speciellt fick republikanerna en rejäl känga.

Barack Obama är mer än väl insatt i att i USA är arbetslösheten hög, fattigdomen utbredd med arbetande fattiga som en verklighet, ojämlikheten ökar och är på väg att slita sönder samhället. Det måste göras saker för att komma tillrätta med detta. Debatten utgår också ifrån detta i USA.

Det tillskillnad från regeringen i Sverige. Även om 250 000 arbetstillfällen har skapats, vilket ändå görs per automatik i en ekonomi som växer, går det inte att vara nöjd. Det råder massarbetslöshet i Sverige där arbetslösheten har parkerat runt åtta procent, säsongsrensat. Ojämlikheten ökar. Människor känner av detta och det skapar en osäkerhet om framtiden. Vi har områden runt om i hela Sverige som saknar framtidstro på grund av att det som var "säkra" arbetsplatser inom industrin har skeppats utomlands. Inga nya har kommit i dess ställe. Arbetslösheten är hög bland ungdomarna.

Regeringen struntar att prata om detta. Det ska undvikas till varje pris. Istället pratas det om att arbetslösa är arbetslösa för att de vill vara det. Söker de bara än fler jobb och får sämre, eller ingen, a-kassa så ska de få ett arbete. Sjuka straffas och styrs av byråkratin och påhittade datum. Ojämlikheten är minsann mindre än i andra europeiska länder. Sverige har en av Europas bästa ekonomier med mera. Det är att stoppa huvudet i sanden och lossas som att det som sker inte tillhör verkligheten.

Den här nöjdheten delar inte svenska folket. Vi ser vad som händer runt omkring oss. Vi ser hur ojämlikheten ökar, hur jobben försvinner, hur arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer, hur människor bryts ned av arbetslösheten, hur välfärden urholkas, hur drömmen om att framtiden ska bli bättre förbytts till hopplöshet.

Jag pratar ofta om att det är dags för en förändring. Vi behöver föra in Sverige på en ny väg som tar itu med de problem som finns. Vi behöver riksdagsledamöter som inte är nöjda och som har idéer om hur vi ska utveckla Sverige. Vi behöver en regering som inte är nöjd utan vill bygga något nytt och bättre. Det är dags att vi får ett stöttande samhälle som investerar i kunskap och det demokratiska arbetslivet. Jämlikhet, jämställdhet och solidaritet är viktiga grundpelare i detta arbete. Ett samhälle som skapar nya möjligheter för människor. Nu är det tid för förändring.

Martin Moberg skriver om hur vi har fått ett samhälle där du är beroende av dina vänners och släktingars välvilliga godhet. Göran Johansson är kritisk till regeringens arbetsmarknadspolitik. Lena Vilhelmsson tycker att vi ska satsa på utbildning för att arbetslösa ska kunna ta de nya jobben som kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar