söndag 10 augusti 2014

Jobb, utbildning, boende. Så får vi in människor i samhället.

Ojämlikheten i Sverige ökar. Vi kan alla känna att vårt samhälle och människor håller på att slitas i sär. Det pratas om vad "jag kan tjäna på detta" och inte om hur vi gemensamt kan bygga ett bättre samhälle. Risken ökar att vi kommer att hamna efter, osäkerhet och rädsla består och framtiden ser mer skrämmande ut än hoppfull. I detta gäller det att satsa på ett samhälle som håller ihop. Det görs genom att satsa på jobben, utbildningen och boende. Så skapas integration och jämlikhet.

I Sverige i dag har vi en politik som drivs medvetet av alliansen och med stöd av Sverigedemokraterna som gör att skillnaderna mellan människor ökar. Det är skillnader som också ökar mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar, mellan de som har arbete och som saknar arbete, mellan de som har högre utbildning och de som har lägre nivå, mellan de som har och de som inte har. Ingenting görs mer än på marginalen för att förbättra för människor. Vi socialdemokrater anser att det är fel väg att gå.

Det är genom jobb, utbildning och boende som gör att vi kan skapa nya möjligheter för oss själva och samhället. En bra utbildning skapar nya möjligheter i livet. Nya dörrar öppnas genom detta som leder att man kan få ett arbete. Satsningar på att fler jobb ska skapas gör att arbetslösheten kan sjunka och de som utbildar sig kan få dessa. Genom att satsa på byggandet av nya bostäder kan människor flytta dit. Ungdomar kan flytta hemifrån medan andra kan flytta till ett nytt boende. Vi får in människor i samhället mycket snabbt. Många kommuner vittnar om bostadsbrist, däribland Ystads kommun. Det gör att människor har svårt att bygga sig en ny framtiden. Här måste det till en förändring.

Vi socialdemokrater vill satsa på jobben, utbildning och boendet. Alla tre är viktiga delar i att skapa sig ett eget självständigt liv och därmed det som är det goda livet. Det gäller för alla, svenskar och invandrare. Alliansen och Sverigedemokraterna har ingen politik för detta. Istället vill de fortsätta slå in kilar mellan oss människor. Vi socialdemokrater anser att det är fel väg att gå. Det är dags för förändring.

Stefan Löfvens mycket starka och ideologiska sommartal. Martin Moberg skriver att i åtta år har vi stått ut men nu finns chansen till förändring. Monica Green om nya jobbmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar