torsdag 7 augusti 2014

Skolan är vårt ansvar

Inom ett par veckor kommer skolorna att starta upp igen. Nya elever kommer att börja med förhoppningar om att lära sig nya och spännande saker. Elever som har gått tidigare hoppas att deras nya årskurs ska bli den bästa hittills. Andra elever kommer undra om de kommer att få en ny chans, bli sedda och känna att skolan även finns till för dem. Runt om i landet kommer hopp att tändas och släckas. Vi socialdemokrater är inte nöjda med hur den svenska skolan har förändrats. Vi har en rad förslag, mål och idéer om hur den ska kunna utvecklas och förbättras.

Jag anser att utbildning är grunden för människors lika möjligheter till ett värdigt arbetsliv i ett samhälle som stöttar alla. Utifrån mina erfarenheter från utbildningens värld, dels som elev och student men framför allt som lärare, anser jag att en bra skolgång skapar möjligheter för människor att kunna forma sin egen framtid. Skolan är nyckeln till hur bra det går för människor senare i livet. Jag kan se det nu som arbetsförmedlare hur de som har fått sin skoltid förstörd och/eller avbruten av olika anledningar har mycket svårare att få ett arbete eller ett nytt arbete. Personer som saknar gymnasieexamen (slutbetyg) har mycket större risk att bli arbetslösa och förbli arbetslösa.

Det handlar om att ta ansvar för skolan och utveckla den. Jag kommer att arbeta hårt för att se till att vi får en skola där alla elever går ur grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. Inget barn ska lämnas efter. Alla ska kunna gå på gymnasiet. Lusten att lära ska bibehållas och utvecklas. Här är några förslag som jag vill arbeta för:

1: Investera i våra lärare genom höjda löner. Det handlar om förskollärare, grundskolelärare, gymnasielärare med flera vars löner behöver höjas. De gör ett stort arbete med att utveckla våra barn och ungdomar.

2: Minska byråkratin för lärare. Fortfarande går mycket tid till att göra administrativa saker för lärarna. Det tar tid ifrån undervisning och uppföljning av eleverna. Den byråkratiska tiden behöver minskas rejält.

3: Fler lärare i förskolan och skolan. Det är mycket viktigt att det blir fler lärare i förskolan och skolan. Det gör att det kan vara fler lärare i klassrummen till stöd för eleverna. På det sättet lär sig eleverna snabbare och djupare. Både de som ligger långt fram och de som behöver extra störtning blir vinnare.

4: Mindre barngrupper och klasser i tidig skolålder. Mindre barngrupper och klasser gör att lärarna får mer tid för varje barn. Det gör att de blir sedda, hörda och kan på det sättet lära sig snabbare. Jag har själv på mellanstadiet undervisat mindre klasser. Min erfarenhet visar att eleverna lär sig mycket mer, inte bara brett utan också på djupet. Lärare får mer tid till att lyfta varje barn/elev. Det är viktigt när läs-, skriv och rälnekoderna ska knäckas. I mindre barngrupper inom förskolan gäller också att det ska vara minst tre pedagoger, helst heltid, i barngruppen. Det ska inte minskas på personalen.

5: Ge lärare mer tid för kompetensutveckling. Bara för att man har läst på högskola en gång i tiden innebär det inte att en person är fullärd. Det behövs mer kompetensutveckling för lärare. Det gör att de hela tiden får en möjlighet att utvecklas. I detta ligger också att lärare behöver få kontrollera mer av sin egen fortbildning. Det sker inte i dag i den utsträckning som borde göras. Många kan nog vittna om, som jag själv, att skolledningar vill gärna styra detta utifrån sina egna idéer, inte utifrån vad som gynnar eleverna och utbildningen.

6: Upprusta våra skolor så att det blir utbildningscentrum och har tillgång till den senaste interaktiva tekniken. Många skolor behöver rustas upp, moderniseras och/eller förbättras så att de kan klara av den moderna pedagogikens krav och möjligheter. Samtidigt vet vi om att interaktiv teknik som gör att eleverna omvandlas från passiva mottagare och observatörer till aktiva deltagare och skapare av ny kunskap gör att eleverna utvecklas bättre och snabbare. Alla elever vinner på det. Här behövs det satsningar som möjliggör detta.

Dessa sex punkter är några av de som jag vill arbeta för som gör att skolan kan utvecklas ytterligare. Fler kommer att presenteras. Vi socialdemokrater har förslagen, visionen, målen och idéerna för hur den svenska skolan ska kunna bli en av världens bästa igen. Det handlar om hårt arbete men ett arbete som kommer att vara topprioriterat. Ingen svensk skola ska vara en dålig skola. Alla skolor ska vara bra. Det är dags för förändring. 

Vi har inte råd med fyra år till. S i Höganäs. Martin Moberg om att nu räcker det, dags för förändring. Peter Johansson visar att Centern leker följa John med socialdemokraterna inom miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar