onsdag 6 augusti 2014

Våra barn och ungdomar behöver fler lärare

Utbildning är grunden för människors lika möjligheter till ett värdigt arbetsliv i ett samhälle som stöttar alla. Det här är en paroll som jag valarbetar under. Utbildning är nyckeln till hur bra det kommer att gå för människor i deras liv och hur samhället kommer att utvecklas. En bra skola och goda möjligheter till kompetensutveckling under hela livet möjliggör för människor att få nya chanser att kunna bygga sig ett gott liv. Då är det viktigt att vi ser till så att våra barn och ungdomar får tillgång till fler lärare.

Det är mycket viktigt att vi investerar i utbildning för människor. Om våra barn och ungdomar ska kunna ha en chans i livet att kunna bygga sig en egen framtid är det mycket viktigt att de får rätt start. Då handlar det om att satsa på förskolan och skolan. En viktig faktor i detta ligger i att vi måste anställa fler lärare. Istället för att restaurangbranschen ska få stöd på 5 miljarder kronor anser vi socialdemokrater att det är viktigare att våra barn och ungdomar får tillgång till 10 000 nya lärare.

Fler lärare gör att målen kan nås om att ingen ska gå ur vare sig grundskolan eller gymnasieskolan med underkända betyg. Ingen ska gå hoppa av gymnasiet på grund av att de inte ges rätt möjligheter att klara av gymnasiet. Fler lärare gör också att klasserna kan bli mindre och därmed får varje elev mer tid med sin lärare. Det höjer kvaliteten ytterligare. Samtidigt innebär det också en avlastning för varje hårt kämpande lärare. För våra lärare i den svenska skolan kämpar mycket hårt varje dag med att utveckla våra barn. De kämpar med minimala resurser och stor byråkratiskt berg över sig. Fokus på själva undervisningen och att utveckla den borde vara i centrum. Alla borde få denna möjlighet, inte bara förstelärarna.

Vi socialdemokrater går till val på att stärka och utveckla skolan. Jag anser att en bra förskola och skola som ges de rätta förutsättningarna kan ge våra barn trygghet, kunskap och därmed en bra start i livet som gör att de kan bygga sig en bra framtid. Det här är något som jag tänker kämpa för.

Peter Johansson tar upp om att som kock tvingas servera barn en diet på vatten och knäckebröd. Martin Moberg tar upp om vad arbetslinjen egentligen handlar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar