tisdag 26 augusti 2014

Vi ska ha världens bästa skola

Sverige är ett fantastiskt land men det finns en rad utmaningar och problem som det måste tas ansvar för och lösas. Vi har alla tagit del av hur resultaten inom skolan har försämrats och betygsinflationen skjutit i höjden. Många unga går ur grundskolan utan att ha gymnasiebehörighet. Många som går på gymnasiet hoppar av eller går ur skolan med icke-godkända betyg. Svensk skola befinner sig i strykklass. Det slår hårt mot eleverna och deras framtid. Det får vara ett slut på det nu. Det är dags för förändring.

En bra utbildning ger människor möjligheter att kunna forma sitt liv och få en bra start i vuxenlivet. Den öppnar nya dörrar, utvecklar kreativiteten, får människor att känna hopp och kunna planera sin framtid på ett helt annat sätt. Drömmar kan förverkligas.

Tyvärr är det inte så i dagens Sverige. Lärarna gör allt vad de kan för att eleverna ska kunna lyckas men de kämpar mot skolsystem och en ekonomi som skapar begränsningar och inlåsningseffekter. Det gör att många barn och ungdomar faller igenom skolan. De får inga godkända betyg med sig, får bristande kunskaper och känner att de har misslyckats. När de kommer ut i arbetslivet är risken mycket hög att de kommer att bli långtidsarbetslösa. Här ligger arbetslösheten på 38,3 procent I dag är gymnasieexamen/slutbetyg grunden på arbetsmarknaden. Den som inte har det hamnar efter alla de andra. Möjligheterna blir färre.

Vi måste bryta detta. Även om skolan har fått en ny skollag, läroplan och betygssystem fortsätter alliansen att peta och ändra i den samt föra in nya förslag. Det är tydligt att alliansen har sjösatt något som inte är färdigtänkt och som inte tar tag i problemen samt ser till att utnyttja de möjligheter som finns i framtiden. Något som slår mot eleverna och deras framtid.

Vi socialdemokrater anser att våra barn och ungdomar ska ha en utbildning i världsklass. Från oss kommer skarpa förslag som har till uppgift att öka skolans möjligheter att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas och stöd för att de ska kunna lyckas. Alla ska kunna gå ur grundskolan med gymnasiebehörighet och ut ur gymnasiet med full examen/slutbetyg. Inget barn ska lämnas efter. Det är därmed dags för en rejäl förändring av den svenska skolan.

Tågstrulet måste få ett slut nu. Peter Johansson skriver om att tåget ska gå som tåget. Martin Moberg tar upp om satsningar på sjukvården i Blekinge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar