tisdag 19 augusti 2014

Vinstjakt i skolan skapar arbetslöshet för unga

Vinstjakten i den svenska skolan skapar arbetslöshet bland ungdomarna. Det är något det talas tyst om från regeringens sida men är en realitet. Om eleverna inte får rätt kvalitet i utbildningen leder det till underkända betyg eller att de får en kunskapsnivå som inte motsvarar kraven på arbetsmarknaden. Resultatet blir att ungdomar blir arbetslösa. Det måste bli ett slut på detta nu.

Jag anser att det är oacceptabelt att vi i den svenska skolan i dag har riskkapitalbolag vars enda syfte är att tjäna pengar. Det är ungdomarna som drabbas av att de inte får den utbildning de ska ha. Ungdomar som har fått en bristfällig utbildning på gymnasiet riskerar i högre grad att bli arbetslösa under lång tid med allt negativt det innebär för dem personligen och för samhället. Något som är helt onödigt.

För att säkra upp kvaliteten och se till så att det här stoppas, det är där vi måste börja, handlar det om att:

1: Se till så att alla skolor ska ha hög lärartäthet och personaltäthet i form av elevstödsteam, bibliotekarier med flera yrkesgrupper
2: Öppna böcker som gör att vem som helst kan se hur pengarna som ska gå till eleverna används
3: Nationella kvalitetslagar som alla måste följa och det inte går att tumma på
4: Krav på långsiktigt ägande
5: Överetablering av skolor ska stoppas
6: Införa en offentlighetsprincip och meddelarfrihet

Vi har faktiskt en skyldighet att se till så att våra ungdomar får den utbildning de behöver som gör att de slipper gå ut i ungdomsarbetslöshet. Det här är något som jag och socialdemokraterna kommer att arbeta för i riksdagen Det är dags nu för en förändring. En förändring som kommer att gynna landets ungdomar.

Vi ger ett vallöfte till lärarna som jag tycker att mina före detta arbetskollegor i skolan är väl värda. Peter Johansson om en allvarlig satsning på lärarna. Martin Moberg tar upp om en bra dag för skolan och lärarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar