tisdag 9 september 2014

Dags för ny politik som inte sviker eleverna och lärarna

Vill du att Sverige ska ha fyra år till av alliansens skolpolitik eller vill du ha en förändring?

Vi kan alla hålla med om att den svenska skolan har försämrats. Pisaundersökningen visar att resultaten fortsätter att försämras och att svens skola är nu sämre än andra europeiska länders. Av årskursnioeleverna är det 13,1 procent som inte blir behöriga till gymnasiet, 25 procent av eleverna i gymnasiet klarar inte av att ta examen, 15 procent får streck eller F i ett eller flera ämnen samtidigt som över 10 procent hoppar av gymnasiet. Det visar sig att 40 procent av lärarna känner obehag av att gå till jobbet. Det här är ett stort svek mot eleverna och lärarna. Vill vi verkligen att Sverige ska ha fyra ytterligare år med alliansens skolpolitik?

I valet 2006 gick alliansen till val på att skolan skulle bli bättre. Man har nu haft åtta år på sig. Facit har vi. Skolan har inte blivit bättre trots alla högtidstal och försök att införa en ny skollag, läroplaner, betyg etc. Det som har presenterats och sjösatts är ofärdigt i och med att alliansen hela tiden försöker komma med nya utspel i ett försök att visa upp något. Det får dock vara ett slut på alliansens skolpolitik.

Skolan är i dag i ett sämre skick än tidigare. Lärarna gör allt vad de kan och går på knäna. Stressen och arbetsmiljön gör att 40 procent av dem känner obehag av att gå till jobbet. Det är oacceptabelt. Så kan vi inte ha det. Lärare ska känna att det är roligt att gå till jobbet.

Samtidigt med detta visar det sig att det är fortfarande många som inte klarar av grundskolan och gymnasiet. Den utbildningsnivå som dina föräldrar har styr allt mer dina möjligheter att klara av skolan. 43 procent av dem som har föräldrar som har grundskola klarar inte av att komma in på gymnasiet. Även det här är helt oacceptabelt. Det behövs därmed en ny riktning och satsningar på den svenska skolan.

Vi går till val på att förbättra skolan, kunskapsnivån och skolresultaten. För att lyckas med detta behövs en rejäl satsning. Under nästa år vill vi satsa 14 000 miljoner kronor på skolan, dubbelt mot vad alliansen vill. Vi vill satsa på

1: att klasstorlekarna minskar
2: att fler lärare och vuxna anställs
3: att administrationen för lärarna minskar rejält
4: att elever får det stöd de ska i rätt tid
5: att alla elever ska gå ur grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen
6: att alla elever ska gå ur gymnasiet med minst godkända betyg i alla ämnen
7: att gymnasiet blir obligatoriskt
8: att kommunerna har "vetorätt" mot etablering av friskolor
9: obligatorisk läxhjälp i skolan
10: sommarskola för de elever som har behov av mer studier för att nå minst godkänt i ämnena
11: att lärarnas löner höjs och fler kan rekryteras till läraryrket
12: utveckla stödverksamheten för de elever som har behov av stöd

Det här gör att vi kan komma tillrätta med problemen i den svenska skolan och vända det hela på mycket kort tid. Jan Björklund pratar om att det tar längre tid. Det betyder att först 2020 kanske det har skett en förbättring. Det är helt oacceptabelt. Det hela går att förändra mycket, mycket snabbare. Våra barn och ungdomar är värda detta.

Så frågan är. Vill du att Sverige ska fortsätta fyra år till med alliansens skolpolitik eller vill du se en förändring? Är det en förändring du vill se är det vi socialdemokrater som vill skapa denna för landets barn och ungdomar. För det handlar om deras framtid.

Martin Moberg skriver om att sätta välfärden främst, bland annat skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar