söndag 21 september 2014

Ducka eller ta ansvar för en ny färdriktning

Vi är inte ett ensamt land uppe i norr som har stått emot förändringar ute i omvärlden. Sverige har drabbats också. Det som har skett i andra europeiska länder har också smygande men väl synligt skett här utan att en motoffensiv har formulerats och skapats. Vårt land har blivit som alla andra länder. Det är med andra ord dags för förändring.

Nej. Jag pratar inte om Sverigedemokraterna utan det handlar istället om den styrande ideologi som har haft hela världen i sitt järngrepp och som Sd och alliansen är en del av. Under flera årtionden har vi kunnat se hur nyliberalismen har stärkt sitt grepp. Följderna går att se klart och tydligt. Jobb försvinner och massarbetslösheten ökar. Människor som innan haft en plats i samhället, som varit med och bidragit och haft ett arbete som gjort att en framtid har kunnat skapats för dem har förbytts till ett liv i utanförskap, känslan av att aldrig få en ny möjlighet, att samhället håller på att förstöras och framtiden ser dyster ut. Samtidigt med detta rustas välfärden ned med följder som vi tydligt ser. Försäkringssystemen urholkas. Människor blir lämnade till sitt eget öde.

Det här har skett runt om i världen. Dock allra tydligast i Europa och USA. Sverige har inte varit förskonade. Innan gick det att se att stora områden nere i Europa hade drabbats av massarbetslöshet, social utslagning, jobben försvann för att ersättas med låglönejobb som var färre. Under tiden styrde regeringar som inte bara var influerade av nyliberalismen utan också tog den helhjärtat till sig. Välfärden sågs som en marknad. Det privata skulle göra att det blev bättre till en billigare peng. Om de rika fick det bättre skulle alla få det bättre. Facit har vi i dag.

Samma sak sker i Sverige. Svensk välfärd går på knäna. Det är stora problem som slår mot vanliga människor. Personalen gör allt vad den kan men räcker inte till. Försäkringssystemen slår ut människor och driver dem in i fattigdom och hopplöshet. Massarbetslösheten har bitit sig fast och gjorts om från att vara ett problem för samhället och den enskilde till att handla om karaktär, moral och vilja. Samma sak för den som är sjuk. Områden i Sverige har fått se jobben försvinna utan att ersättas av nya. Oron för att framtiden ska bli sämre är mycket stor. Det gäller oavsett vilken samhällsklass man tillhör.

Här finns en tydlig skiljelinje. Antingen fortsätter vi på den inslagna vägen där den enskilde lämnas åt sitt eget öde och där grupper sätts mot varandra. Det är medvetet att det ska vara så för då kan överhögheten glida undan och berika sig självt. Alliansen och Sd är de som tillhör denna väg. Eller så ser vi till att skapa en rejäl förändring bort ifrån detta samhället.

Istället skapar vi ett samhälle av gemenskap. Ett stöttande samhälle som skapar nya möjligheter för människor och där kampen för låg arbetslösheten, satsningar på välfärden och att hela Sverige ska leva sätts i centrum. Sverige är ett gemensamhetsprojekt som kräver att vi arbetar tillsammans och att hela Sverige är med. Något annat är helt oacceptabelt.

Katrine Kielos om en intern förändring hos socialdemokraterna. En "örfil" mot stockholmsetablissemanget. Expressen om att  lyssna på oron som lyfter Sd. Dagens Arena om en ny konkret vänster i USA.

2 kommentarer:

  1. Samma förljugna bild som alltid.

    SvaraRadera
  2. Gör besök ute i Europa så ser du vad som har skett Jonny.

    SvaraRadera